Advisory board

Advisory board

Advisory Board nedsættes for at styrke Center for Viden om Gigt ved Dansk Gigthospital i Sønderborg i etablerings- og opbygningsfasen (2021-2030).

Opgaver

Advisory Board skal bidrage til at sikre:

Endelig er det ønsket, at medlemmerne agerer som ambassadører for Center for Viden og Gigt i relevante eksterne sammenhænge og netværk, som medlemmerne indgår i.

Sammensætning og rollefordeling

Advisory Board for Center for Viden om Gigt har 12-15 medlemmer. Hvert medlem er personligt udpeget for perioden 2022-2025 med vægt på opstart- og etableringsfasen. For at sikre, at Center for Viden om Gigt opnår bred faglig relevans og således kan sikres den nødvendige politiske og finansielle opbakning, vil sammensætningen af Advisory Board bestå af følgende medlemmer: