Randi Petersen

Randi Petersen

Forskningssygeplejerske

Kontaktoplysninger

Uddannelse/erfaring

Forskningssygeplejerske i Forskningsenheden på Dansk Gigthospital siden 2008. Derudover har Randi en Sundhedsfaglig Diplomuddannelse i sundhedsformidling og klinisk uddannelse fra UC SYD samt et diplommodul i patientologi, fra UCL. Endelig har hun Surveyor uddannelsen, fra DDKM

Særlige kompetencer

Superbruger ift. DANBIO og arbejder bl.a med vejledning af patienter i indtastning af egne data

Undervisning og supervisering af læger og andre faggrupper samt monitorering og kvalitetsvurdering af DANBIO på Dansk Gigthospital.

Randi er derudover koordinator i forskningens brugerråd, hvor opgaverne er introduktion og vejledning til patientrepræsentanter, samarbejde med patientrepræsentanter i forskningsprojekter.

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem i Faglig Selskab for Reumatologisk Sygepleje og fungerer som redaktør for bladet ReumaDebat