Personoplysninger

Sådan håndterer vi personoplysninger

Center for Viden om Gigt er et uafhængigt videnscenter, som formidler viden om gigt og rehabilitering. Centret er fysisk placeret på Dansk Gigthospital, som er et privathospital ejet af Gigtforeningen

Her kan du se, hvordan Center for Viden om Gigt håndterer personoplysninger:

Dataansvarlig

Gigtforeningen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, vi har om dig. Har du spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, kan du kontakte:

Gigtforeningen
Gentoftegade 118
2820 Gentofte

CVR-nr.: 42 06 16 11
Telefon: 39 77 80 00
Mail: info@gigtforeningen.dk

Formålet med håndteringen af personoplysninger

Formålet med håndtering er at kunne dele kontaktoplysninger og fotos til illustration på Center for Viden om Gigts platforme og til promovering af Center for Viden om Gigt.

Vi håndterer oplysninger og fotos af medarbejdere og patienter til brug på centrets hjemmeside og sociale medieplatforme samt fysiske brochurer. Der er tale om portrætfotos og situationsfotos.

Derudover kan Center for Viden om Gigt indsamle navn og e-mailadresse på personer, som ønsker at modtage nyhedsbreve, deltage i kurser, seminarer og konferencer online eller fysisk samt personer, som ønsker at deltage i konkurrencer.

Typer af personoplysninger

Vedr. medarbejdere registrerer vi almindelige personoplysninger som navn, kontaktoplysninger og foto.

Vedr. patienter registrer vi alene navn og foto.

Vedr. samarbejdspartnere registrerer vi medarbejdernavn, virksomheds/organisations-oplysninger, kontaktoplysninger samt evt. link til deres respektive SoMe platforme.

Er du nyhedsbrevsmodtager, anvender vi dine personoplysninger til at kunne sende dig nyheder og information samt at kunne sende dig tilbud og markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov.

Har du deltaget i en konkurrence, quiz, test hos os og har givet os dit samtykke til kontakt pr. telefon, sms og e-mail, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte evt. vindere og levere præmier samt at kunne sende dig nyheder og information.

Forhåndsgodkendelse af fotos

Forinden publiceringen har de medvirkende mulighed at godkende fotos, hvis de måtte ønske det.

Tilbagetrækning af samtykke og konsekvenser heraf

Hvis du tidligere har afgivet oplysninger og medvirker på fotos hos Center for Viden om Gigt kan du på ethvert tidspunkt – helt eller delvist – at trække samtykket tilbage, jf. databeskyttelsesordningen artikel 13, stk. 2, litra c.

Hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke for den fremtidige behandling personoplysninger, vil dette ikke have konsekvenser for den hidtidige lovlige behandling, ligesom vi skal informere om, at det ikke er muligt at tilbagekalde samtykke på et tidspunkt, hvor oplysninger/billeder, hvor du optræder, er trykt eller udgivet af Dansk Gigthospital og/eller Center for Viden om Gigt.

Tilbagetrækning af samtykke kan ske ved henvendelse til: e-mail: reception@danskgigthospital.dk att. AC fuldmægtig.

Opbevaring og sletning

Personoplysninger (fotos og kontaktoplysninger) vil blive slettet behørigt, hvis samtykke tilbagekaldes, og vil ikke blive opbevaret i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet.

Center for Viden om Gigt og Dansk Gigthospitals privatlivspolitik

Læs mere i Dansk Gigthospital privatlivspolitik og Gigtforeningens privatlivspolitik – eller bed om at modtage en kopi heraf.