Forskning

Forskning

Center for Viden om Gigt udgøres af en forskningsafdeling og en formidlingsafdeling. 

Forskningsenheden leverer resultater på højt internationalt niveau og arbejder både ud fra et dansk og europæisk forskningsperspektiv via EULAR Research Roadmap.

Forskningsenhedens overordnede formål er at undersøge og udvikle strategier til identifikation og behandling af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme, hovedsageligt med fokus på leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt.

Forskningsenheden udfører farmakologisk såvel som ikke-farmakologisk forskning og involverer patienter, som forskningspartnere med det formål at udvikle individuel behandling i henhold til patienternes fysiske, psykologiske og sociale situation.  

Det nuværende forskningsfokus er på klinisk reumatologi, og prioriterede områder er:

Center for Viden om Gigt er placeret side om side med laboratorie og ambulatorie og er fuldt integreret i hele hospitalets virke. Det betyder, at vejen fra ny viden til klinisk praksis er kort og direkte.