Forskning

Forskning

Forskningsenheden på Dansk Gigthospital er en væsentlig forudsætning for Center for Viden om Gigt

Forskningsenheden, leverer resultater på højt internationalt niveau og arbejder både udfra et dansk og euroæisk forskningsperspektiv via Eulars Research Roadmap.

Forskningsenhedens overordnede formål er at undersøge og udvikle strategier til identifikation og behandling af patienter med inflammatoriske gigtsygdomme, hovedsageligt med fokus på leddegigt, rygsøjlegigt og psoriasisgigt.

Forskningsenheden udfører farmakologisk såvel som ikke-farmakologisk forskning og involverer patienter som forskningspartnere med det formål at udvikle individuel behandling i henhold til patienternes fysiske, psykologiske og sociale situation.  

Det nuværende forskningsfokus er på klinisk reumatologi, og prioriterede områder er:

Der søsættes hele tiden nye projekter. Der er i disse år fokus på cannabis og den mulige positive effekt dette kan have på smerter. Gigthospitalet har igangsat et forskningsstudie der løber over tre år, her følges en gruppe patienter, hvor halvdelen får et cannabis produkt og den anden halvdel et placebo middel.

Forskningsenheden er placeret side om side med laboratorie og ambulatorie og er fuldt integreret i hele hospitalets virke. Det betyder, at vejen fra ny viden til klinisk praksis er kort og direkte. Der er ansat tre professorer, hvoraf de to har fokus på rehabilitering. Derudover er der lektorer og ph.d. studerende.