Privatlivspolitik

Privatlivspolitik​

Center for Viden om Gigt er et uafhængigt videnscenter, som formidler viden om gigt og rehabilitering. Centret er fysisk placeret på Dansk Gigthospital, som er et privathospital, ejet af Gigtforeningen

Her kan du se, hvordan Center for Viden om Gigt håndterer personoplysninger:

Dataansvarlig
Gigtforeningen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der indsamles. Har du spørgsmål til, hvordan vi håndterer dine personoplysninger, kan du kontakte:

Gigtforeningen
Gentoftegade 118
2820 Gentofte

CVR-nr.: 42 06 16 11
Telefon: 39 77 80 00
Mail: info@gigtforeningen.dk

Formålet med håndteringen af personoplysninger
Formålet med håndteringen af personoplysninger er at kunne dele kontaktoplysninger og fotos til illustration på Center for Viden om Gigts platforme og til promovering af Center for Viden om Gigt i eksempelvis brochurer, pjecer, hjemmesiden og på de sociale medier.

Vi håndterer oplysninger på og fotos af medarbejdere og patienter til brug på centrets hjemmeside og sociale medieplatforme samt fysiske brochurer. Der er tale om portrætfotos og situationsfotos.

Derudover indsamler Center for Viden om Gigt navne og e-mailadresser på personer, som ønsker at modtage nyhedsbreve, deltage i kurser, seminarer og konferencer online eller fysisk samt personer, som ønsker at deltage i konkurrencer.

Behandling af personoplysninger
Vedrørende medarbejdere registrerer vi almindelige personoplysninger som navn, kontaktoplysninger og foto til blandt andet vores medarbejderside på hjemmesiden.

Vedrørende patienter registrerer vi alene navn og foto. Vi beder dig udfylde vores erklæring, og opbevarer denne i vores interne system med underskrift på, at vi må bruge billeder.

Vedrørende samarbejdspartnere registrerer vi medarbejdernavn, virksomheds/organisations-oplysninger, kontaktoplysninger samt evt. link til deres respektive SoMe platforme i forbindelse med, at vi tagger navnet i opslaget. 

Er du nyhedsbrevsmodtager, anvender vi dine personoplysninger til at kunne sende dig nyheder og information samt at kunne sende dig tilbud og markedsføringsmateriale, såfremt dette ligeledes er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende markedsføringslov. Du giver samtidig også tilladelse til, at vi må sende dig invitationer til kommende arrangementer, konferencer og tema-dage. 

Har du deltaget i en konkurrence, quiz eller test hos os, og har givet os dit samtykke til kontakt pr. telefon, sms eller e-mail, anvender vi dine personoplysninger til at kontakte evt. vindere og levere præmier samt at kunne sende dig nyheder og information.

Forhåndsgodkendelse af fotos
Forinden publiceringen har de medvirkende mulighed for at godkende fotos, hvis de måtte ønske det.

Tilbagetrækning af samtykke og konsekvenser heraf
Hvis du tidligere har angivet oplysninger og medvirker på fotos hos Center for Viden om Gigt kan du på ethvert tidspunkt – helt eller delvist  trække dit samtykket tilbage, jf. databeskyttelsesordningen artikel 13, stk. 2, litra c.

Hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke for den fremtidige behandling af personoplysninger, vil dette ikke have konsekvenser for den hidtidige lovlige behandling, ligesom vi skal informere om, at det ikke er muligt at tilbagekalde samtykke på et tidspunkt, hvor oplysninger/billeder, hvor du optræder, er trykt eller udgivet af Dansk Gigthospital og/eller Center for Viden om Gigt.

Tilbagetrækning af samtykke kan ske ved henvendelse til: e-mail: reception@danskgigthospital.dk att. AC fuldmægtig.

Opbevaring og sletning
Personoplysninger vil blive slettet, når samtykke trækkes tilbage og vil ikke blive opbevaret i et længere tidsrum end det, der er nødvendigt til de formål, hvortil personoplysningerne er indsamlet jf. GDPR lovgivningen. 

Center for Viden om Gigt og Dansk Gigthospitals privatlivspolitik
Læs mere i Dansk Gigthospital privatlivspolitik og Gigtforeningens privatlivspolitik – eller bed om at modtage en kopi heraf.