Visioner for centrets forskning

Visioner for centrets forskning

Center for Viden om Gigt er Dansk Gigthospitals selvstændige center, som kombinerer forskning og brobygning til gavn for både patienter og samfundet.

Center for Viden om Gigt (CeViG) er en del af Institut for Regional Sundhedsforskning (sdu.dk) på Syddansk Universitet.

Forskningsstrategien afspejler samspillet med SDU og en autentisk og konsekvent brugerinddragelse, affødt af centrets naturlige relation til Gigtforeningen Gigtforeningen – for dig med gigt . Centrets geografi i det sønderjyske har endvidere kultiveret et mangeårigt og tæt samarbejde med Region Syddanmark og Sygehus Sønderjylland.

Centrets vidensformidling er baseret på både forskningsenhedens egne faglige ståsteder med fokus på diagnosticering, behandling, rehabilitering og brugerinddragelse, samt forskningsafdelingens stærke og mangfoldige regionale, nationale og internationale samarbejdsrelationer. Centret har fokus på evidensbaseret klinisk reumatologisk praksis, på basis af en stærk tværfagligt sammensat forskningsenhed på internationalt niveau samt formidling af viden om sygdomme, udredning, behandling samt rehabilitering. Der er en unik og stærk sammenhæng mellem klinik, forskning og formidling, baseret på en principiel brugerinddragelse i alle faglige domæner og med GIGT som det faglige tema og omdrejningspunkt for vores indsatser.

På internationalt niveau kobler forskningsenheden og Center for Viden om Gigt til EULAR, EULAR | Welcome The European League Against Rheumatism, som i 2019 har lanceret et ‘forskningskort’ EULAR | EULAR – RheumaMap. Dette forskningskort definerer de vigtigste spørgsmål, som bør prioriteres over det næste årti på europæisk niveau.

Reumatologiske & Muskuloskeletale Sygdomme (RMD’er) medfører:

Center for Viden om Gigt ønsker at bidrage til følgende områder i de kommende år:

En af hovedhjørnestene i Center for Viden om Gigt er den tætte sammenhæng mellem den specifikke lægefaglige behandling, som kommer til anvendelse, når det kræves af en given gigtsygdom, baseret på diagnosen og teamets viden om den specifikke kontekst og rehabilitering, der har fokus på den enkelte patients liv og kroniske sygdom for at kunne realisere det optimale niveau af uafhængighed for patienten.  De to aspekter hører sammen og kan i vores optik ikke eksistere uden hinanden.   

Overordnede temaer

Center for Viden om Gigts fornemste opgave er at skabe, bidrage til og facilitere evidensbaserede forskningsresultater på følgende områder

  • Personcentreret rehabilitering, livskvalitet og arbejdsliv
  • Tidlig diagnosticering og behandling
  • Individualiseret behandling
  • Brobygning, patient- og pårørende-empowerment

Læs mere om, hvordan vi adresserer temaerne på siden Særlige fokusområder. Resultaterne fra forskningen er udgangspunktet for Centrets samlede vidensdeling til gavn for patienter, pårørende, kommuner, reumatologiske afdelinger, praktiserende læger og speciallæger i reumatologi, praktiserende fysioterapeuter og psykologer. Centret har endvidere påtaget sig opgaven at skabe og vedligeholde nationale og internationale netværk.