Kommuner

Aktuelle tilbud
til kommuner

Vi er interesseret i at vide mere om jeres møde med gigtpatienter, og fortælle jer om, hvordan vi arbejder med diagnose, rehabilitering og behandling af gigtpatienter.

Fyraftensmøder

Fyraftensmøde 1
Sammenhæng for gigtpatienter

Vil I vide mere om gigt, rehabilitering og forskning inden for inflammatoriske gigtsygdomme? Vi har gode erfaringer med, at når vi taler sammenhæng for gigtpatienter, så skaber vi de bedste forudsætninger for dem. Klik her, og se hvad vi kan tilbyde lige netop jeres kommune.

Startdato

Efterår 2023

Fyraftensmøde 2
Komorbiditeter

Patienter med kroniske, inflammatoriske gigtsygdomme har øget risiko for en række komorbiditeter, især hjerte-kar-sygdomme, infektioner, depression, bestemte typer cancer og knogleskørhed.


Startdato

Efterår 2023

Fyraftensmøde 3
Arbejdsrettet rehabilitering

Patienter med kroniske, inflammatoriske gigtsygdomme har øget risiko for sygefravær og tab af job som følge af fysiske begræns-ninger, træthed og smerter. I dette fyraftenstilbud kan I høre, hvordan det er muligt at øge arbejdsevne og reducere sygefravær og tab af job baseret på den nyeste forskning.

Startdato

Efterår 2023

Vi deler viden med jer

Viden, brochurer og pjecer​

Her kan der hentes viden, brochurer og pjecer omkring gigt og rehabilitering. Her finder i serien af pjecer som Center for Viden om Gigt har udviklet samt Hvidbogen om rehabilitering. Vi deler viden med jer om inflammatoriske gigtsygdomme.


Startdato

Løbende