Brobygning, patient- og pårørendeempowerment

Brobygning, patient- og pårørendeempowerment

Program 4 omhandler brobygning, patient- og pårørende-empowerment og vil som målgruppe have mennesker med gigt og ikke mindst ansatte i kommuner, som ikke er sundhedsfagligt uddannet og derfor ikke har indsigt i hvordan, det er at leve med gigt.

Programmets fokus vil være at støtte mennesker med gigt i at leve bedst muligt med den kroniske lidelse, som gigtsygdommen udgør og at skabe nye veje til viden og indsigt for mennesker, som spiller en afgørende rolle for mennesker med gigt uden at de har viden om gigt. Programmet skal skabe inspiration til kommunerne i deres arbejde i det nære sundhedsvæsen for så vidt angår mennesker med gigt og deres behov for rehabilitering, hjælp og støtte.

Det kræver at vi kan levere viden i former, som tilpasses kommunernes organisering og tænkning men også at programmet kan motivere til at anvende den delte viden på tværs af sektorer og ikke mindst på tværs af afdelinger i kommuner.

Endelig vil programmet udvikle projekter, som bygger på det bedste fra digitaliseringen/telemedicin
til dialogen mellem patient og sundhedsfaglige