Gigt-Info

Gigt-info

Gigt-Info har til formål at samle og dele seneste forskningsbaserede viden om inflammatoriske gigtsygdomme, forebyggelse, udredning, diagnostik, behandling og rehabilitering. Viden vil blive delt via hjemmeside, SoMe-Platforme, videofilm, netværk eller apps og e-learning.

Denne viden omfatter f.eks. behandlingsvejledninger, patientundervisning, psykoedukation, sundhedspædagogik, træningsmetoder, organisering af monitorering samt implementeringsstrategier.

Gigt-Info-programmet kan desuden tage andre relevante emner op, som ikke adresseres i de fire øvrige programmer, men som er relevante for gigtpatienter eller andre stakeholders. 

Endelig skal det understreges, at Gigt-Info kan udvikle undervisningsmateriale til traditionel undervisning eller i en kombination af e-learning og fysisk læring – den såkaldte blended learning. I denne udvikling vil vi løbende have fokus på at forebygge ulighed i sundhed i forhold til køn, alder og uddannelsesniveau.