Om

Om Center for Viden om Gigt

Center for Viden om Gigt er Dansk Gigthospitals selvstændige center som kombinerer forskning og brobygning til gavn for både patienter og samfundet.

Center for Viden om Gigt er universitært forankret ved Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) ved SDU

Dansk Gigthospitals forskningsenhed er veletableret og består af en klinisk professor som lægefaglig forskningsleder, to professorer i reumatologisk rehabilitering, en lægefaglig lektor, to seniorforskere, en række ph.d.-studerende, forskningsassistenter, forsknings-sygeplejerske, forskningsradiograf og sekretær.

Gigtforeningen har muliggjort, at man i 2018 ansatte landets to første professorer i reumatologisk rehabilitering med henblik på at styrke forskningen inden for rehabilitering. Forskningsenheden er forankret under Institut for Regional Sundhedsforskning (IRS) på Syddansk Universitet (SDU), hvor forskerne også har en del af deres ansættelser. Her varetager de undervisnings- og vejledningsopgaver af kandidatstuderende og Ph.d.-studerende indskrevet ved SDU.

De to professorer i reumatologisk rehabilitering købes endvidere henholdsvis 20% af Sygehus Sønderjylland og 30 % af forskningsenheden Spenshult, Halmstad, Sverige.

Dansk Gigthospital vil således med sin historie og forskningstradition inden for udredning, behandling og rehabilitering af personer med inflammatoriske gigtsygdomme udgøre et stærkt fagligt og forskningsmæssigt fundament for etablering og drift af et Center for Viden om Gigt med særligt fokus på patienter med inflammatoriske gigtsygdomme.