Tidlig diagnosticering og behandling

Tidlig diagnosticering og behandling

Programmets fokus vil være, hvordan man hurtigst muligt kan diagnosticere og behandle.

Programmets projekter vil inddrage relevante sundhedsfaglige aktører uden for gigtafdelingen, som kan medvirke til, at gigtsygdomme diagnosticeres tidligere.

Derudover vil der blive skabt oplysningskampagner målrettet patienter, som kan være med til at få patienterne til at reagere tidligere på bestemte symptomer.