Vision, mission og målgrupper

Vision, mission & målgrupper

Dansk Gigthospitals Center for Viden om Gigt arbejder ud fra en række højtkvalificerede faglige ståsteder med fokus på forskning, diagnosticering, behandling, rehabilitering samt brugerinddragelse.

Vores vision

Centret har fokus på evidensbaseret klinisk praksis, en stærk tværfagligt sammensat forskningsenhed på internationalt niveau og stærke tætte nationale og internationale samarbejder, samt formidling af såvel viden om sygdomme, udredning, behandling og rehabilitering. Der er en unik og stærk sammenhæng mellem klinik, forskning og formidling.

Vi behandler følgende tematikker og er klar til løbende at fokusere på nye relevante indsatser:

Center for Viden om Gigts mission er at:

Kodeordene for alt arbejde i Center for Viden om Gigt er omsorg, innovation, nysgerrighed og evne og vilje til at gå nye veje til gavn for gigtpatienter.

Skabe forskning i verdensklasse ift. diagnosticering, behandling og rehabilitering – så vi kan adressere de fortsatte udfordringer for mennesker med gigt. Det gør vi ved at styrke den sundhedsfaglige forskning nationalt og internationalt i forhold til udvikling og afprøvning af nye behandlings- og rehabiliteringstilbud samt implementering af resultater i praksis
Løfte det danske sundhedsvæsen til internationalt niveau inden for personlig medicin og rehabilitering. Her er fx Norge og Holland forbilleder
At indsamle, generere og sikre nyeste viden om reumatologisk behandling og rehabilitering til centrale aktører som almen praksis, speciallæger, sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter.
At bidrage med undervisning og vejledning på relevante sundhedsfaglige uddannelser, faglige organisationer, reumatologiske afdelinger, netværk, patientorganisationer, patienter og pårørende.
At initiere og styrke nationale faglige netværk med henblik på implementering og spredning af viden på tværs af sektorer, herunder landets kommuner og praksissektoren.
At bidrage til udvikling og implementering af nationale og internationale retningslinjer inden for udredning, behandling og rehabilitering
Udvikle, afprøve og formidle viden og modeller for brobygning på tværs af hele sundhedsvæsnet
Gå foran, når det gælder inddragelse af patienter og pårørende, og dermed forbedre patientforløbene i sundhedsvæsnet
Gå foran, når det gælder udvikling, fastholdelse og inddragelse af de stærkeste medarbejderprofiler på de respektive faglige områder