Patienter & pårørende

Brugerinddragelse af patienter & pårørende

Vi har igennem flere år inddraget patienter med inflammatoriske gigtsygdomme som aktører i forbindelse med udviklings- og forskningsprojekter. Inddragelse af patienter er sket som en naturlig udvikling på baggrund af praktiske erfaringer.

Patienter involveres som repræsentanter i kvalitetssikringsprojekter, forskningsprojekter og i udviklingen af uddannelsesprogrammer.

Startskuddet til involveringen af patienterne var en undersøgelse i 2011 af patienters oplevelse af at deltage i forskningsprojekter. Denne undersøgelse har resulteret i, at patienter, der er involveret i forskning, løbende orienteres om projekters forløb og resultater. 

Det egentlige Brugerråd i Forskningsenheden blev etableret i 2013 med deltagelse af otte patienter med hhv.  leddegigt, psoriasisgigt eller rygsøjlegigt.

Rådet består af en gruppe fagpersoner fra Forskningsenheden samt patienter med tilknytning til hospitalet, repræsenterende patienter med forskellige diagnoser, alder og køn.

Gruppen mødes tre gange årligt for at have en dialog om forskellige emner og problemstillinger i forhold til den lokale forskning. Patienterne har mulighed for at give deres perspektiv på overordnede emner. De kan også deltage i mere konkrete opgaver, så som at indgå i enkelte projekter, læse og kommentere f.eks. spørgeskemaer, undervisnings- og informationsmaterialer, rapporter mv.

Formål

Formålet med inddragelsen af patienterne er at styrke forskningens dialog og samarbejde med patienter og at inddrage patienternes synspunkter, behov, oplevelser og forventninger i planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse, implementering og formidling af forskningsindsatsen.

Opgaver

Forskerne ønsker at fastholde og udvikle samarbejdet med patienterne og om muligt også med pårørende.

Gode ideer – vil du høre mere – eller deltage i forskningsbrugerrådet?

Har du forslag til emner, som Forskningsenhedens brugerråd kan beskæftige sig med, er du interesseret i at høre mere eller ønsker du at deltage som patientrepræsentant, kan du kontakte:

Kommunikationsansvarlig Kia Skov-Sørensen

OBS: Center for Viden om Gigts endelige form for brugerinddragelse er under udvikling og dermed endnu ikke fastlagt. P.t arbejder vi i etableringsperioden frem mod 2030 med inspiration både fra forskningsbrugerrådet, Gigthospitalets brugerråd og endelig med inspiration fra aktiviteter og workshops i Gigtforeningen.

Derudover vil der indgå patient/pårørende-repræsentanter i centrets advisory board. Advisory board vil desuden inddrage de øvrige interessenters brugerperspektiv.

DANBIO er en database, der består af oplysninger, som anvendes til 3 formål:

  1. Behandling: For at følge udviklingen i din gigt og din behandling
  2. Forskning: For at gøre behandling af gigt bedre – nu og i fremtiden
  3. Kvalitet: For at sikre høj kvalitet i behandlingen af gigt

DANBIO bruges af alle reumatologiske afdelinger og af mange privatpraktiserende reumatologer i Danmark.

I DANBIO svarer du som patient på en række spørgsmål om dit liv med gigt. Dine svar bliver brugt af lægen og sygeplejersken til at se, hvordan det går med dig, din gigt og din behandling.

Læs mere om Danbio her: DANBIO Dansk Reumatologisk Database