Særlige fokusområder

Særlige fokusområder

Center for Viden om Gigt vil i den aktuelle periode frem mod 2030 vægte 5 strategiske områder, som udmøntes i en række programmer, som søges finansieret og eksekveret inden den forventede evaluering i 2030. 

Det er vores håb at projekterne vil styrke vidensniveauet decentralt – altså at centret er med til at flytte viden ud til sundhedsprofessionelle på hospitaler, i almen praksis og til medarbejdere såvel med og uden sundhedsviden i kommuner og ikke mindst til gigtpatienterne selv.