Personaliseret rehabilitering, livskvalitet og arbejdsliv for patienter med gigt

Personaliseret rehabilitering, livskvalitet og arbejdsliv for patienter med gigt

Program 1 omhandler personcentreret rehabilitering, livskvalitet og arbejdsliv og er det første program, som søges etableret i regi af Center for Viden om Gigt.

Programmets fokus vil både være deling af forskningsbaseret viden samt generel oplysning om rehabilitering til målgrupper, som ikke har sundhedsfaglig viden og som normalt ikke beskæftiger sig med rehabilitering samtidig med, at målgruppen rummer sundhedsudannede bredt.

Det er vigtig for Center for Viden om Gigt, at den brede viden om rehabilitering, som allerede findes i forskningsafdelingen på Dansk Gigthospital, kommer i spil for flere med det endelige og overordnede formål at give mennesker med specielt inflammatorisk gigt et socialt og arbejdsmæssigt rigt et liv med så få smerter og træthed som muligt.

Programmet rummer derfor p.t. oplysning til nye målgrupper, undervisning til traditionelle målgrupper på sundhedsområdet og skabelse af nye vidensveje ind i kommunerne med henblik på, at disse kender rehabiliteringens muligheder for borgere med gigt.