Selvstændig enhed

Selvstændig enhed

Center for Viden om Gigt er etableret som en selvstændig enhed med lægefaglig ledelse af forskningsleder, klinisk professor og overlæge Oliver Hendricks, under Dansk Gigthospital, som er ejet af Gigtforeningen.

Dansk Gigthospital er et foreningsdrevet, non-profit sygehus, ejet af Gigtforeningen. Hospitalet hører under frit sygehusvalg og varetager den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland i Region Syddanmark.

I Sundhedsstyrelsens specialeplan er hospitalet tildelt hhv. regionsfunktion i behandling af inflammatoriske led- og bindevævssygdomme og regionsfunktion i specialiseret rehabilitering af særligt syge personer med inflammatoriske gigt- og bindevævssygdomme.

Dansk Gigthospital er en del af Syddansk Universitetshospital.

Der er således tale om en udbygning af en allerede eksisterende forskningsafdeling – samt en udbygning af den allerede eksisterende hospitalsenhed til at varetage det kliniske arbejde, som forskningen forudsætter.