Fyraftensmøde Christina Tvede

Arbejdsrettet rehabilitering

Fastholdelse af medarbejdere på arbejdsmarkedet

For nærmere information kontakt: Kommunikationsansvarlig
Kia Skov-Sørensen
Mail: kskovsorensen@danskgigthospital.dk Telefon: 73 65 40 16

Patienter med kroniske, inflammatoriske gigtsygdomme har øget risiko for sygefravær og tab af job som følge af fysiske begrænsninger, træthed og smerter. I dette fyraftensmøde fortæller Christina Merete Tvede Madsen om, hvordan vi kan støtte dem, så de kan beholde deres arbejde.

Oplægsholder

Oplæg

Christina Merete
Tvede Madsen

Ph.d. studerende, ergoterapeut

Christinas forskningsområde retter sig mod arbejdsrettet rehabilitering til mennesker med inflammatoriske gigtsygdomme.

Christina har særlig erfaring  med forskningsmetoder som individuelle interviews, fokusgruppeinterviews og udvikling af komplekse interventioner.

Klik her for at finde flere kontaktpersoner i Center for Viden om Gigt.