Christina Tvede Madsen

Christina Merete Tvede Madsen

Ph.d. studerende

Kontaktoplysninger

Uddannelse/erfaring

2019            Kandidatuddannelse i ergoterapi, Syddansk Universitet

2015            Diplomuddannelse i projektledelse og organisationsudvikling,           University College Lillebælt

2011            Specialpædagogisk efteruddannelse i neuropædagogik, University      College Nordjylland

2007           Professionsbachelor i ergoterapi, University College Lillebælt

Ansættelser

2019 –            Ph.d. studerende ved Dansk Gigthospital, Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet

2013 – 2016  Underviser, Social – og Sundhedsskolen FYN

2007 – 2013  Ergoterapeut, socialpsykiatrien, Odense kommune

Særlige kompetencer

Christinas forskningsområde retter sig mod arbejdsrettet rehabilitering til mennesker med inflammatoriske gigtsygdomme.

Forskningsmetoder, som Christina har særlig erfaring med er individuelle interviews, fokusgruppeinterviews og udvikling af komplekse interventioner.