Alice Ashouri Christiansen og forskning

Alice Ashouri Christiansen

Ph.d. og speciallæge

1. Hvad er dit forskningsområde, og hvad er den overordnede betydning af dit arbejde?

Jeg har hovedsageligt arbejdet med tidlig diagnostik af rygsøjlegigt og materiale fra mit ph.d.-forløb er efterfølgende indgået i andre ph.d-projekter som jeg har kunnet bidrage til. Erfaringerne er noget jeg fortsat kan trække på i min kliniske hverdag og jeg er også medvejleder i det næste store ph.d.-projekt på området.

2. Hvordan blev du inspireret til at forfølge din karriere i forskningsverdenen?

Nogle uger inde i en introduktionsstilling ved Dansk Gigthospital blev jeg spurgt om jeg kunne tænke mig at være ph.d.-studerende i et projekt om tidlig diagnostik af rygsøjlegigt som var del af et større forskningssamarbejde i Region Syddanmark. Det var muligheden for at arbejde sammen med og lære af nogle engagerede kollegaer, der inspirerede mig.

Dermed var beslutningen om at blive speciallæge i reumatologi også truffet.

3. Hvad er de største udfordringer, du har mødt som kvindelig forsker, og hvordan har du overvundet dem?

Jeg har overordnet set ikke mødt modstand grundet mit køn.

Jeg har sagt fra, når jeg er blevet bedt om at bidrage grundet mit køn, idet jeg gerne vil udvælges til en opgave på baggrund af mine kvalifikationer.

4. Hvordan arbejder du for at fremme ligestilling og inklusion indenfor forskning?

Jeg har ikke oplevet at være i et forskningsmiljø, hvor der ikke var ligestilling på baggrund af f.eks. køn eller etnicitet, så jeg har ikke fundet anledning til at gøre en indsats på området.

5. Hvilke råd vil du give til unge kvinder, der ønsker at forfølge en karriere inden for forskning?

Lad dig være drevet af lysten, og ikke af forventninger.

6. Hvad er dit mest betydningsfulde forskningsresultat eller opdagelse, og hvorfor?

I min ph.d.-tid lavede jeg et lille studie om pålideligheden af røntgendiagnostik ved rygsøjlegigt, der såede tvivl om den anvendte guldstandard.

Studiet citeres fortsat hyppigt.

7. Hvordan kan vi inspirere flere kvinder til at vælge STEM-fag (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)?

Jeg tror kimen til interessen bliver lagt i barndommen, og at det er dér der skal sættes ind ift. at nedbryde de klassiske kønsmønstre.