COMFI

Informationer

Titel: Udvikling og afprøvning af en kombineret intervention mod trætheds (fatigue) intervention (COMFI) til personer med en inflammatorisk gigtsygdom.
Type: –
Projektleder:
Astrid Jensen Damgaard
Område: –
Start: 1. april 2024
Slut: Forventes afsluttet marts 2027
Status: Aktiv

Projektansvarlig:

Jette Primdahl (hovedvejleder)

Interne projektdeltagere:

Kirsten Knak (medvejleder)
Emma Dures (medvejleder)

Eksterne samarbejdspartnere:

Elisabeth Mogard (medvejleder fra Sverige)

Patient forskningspartnere:

John Graversgaard
Henrik Krarup
Christiane Plischke
Bettina Munksgaard

Udvikling og afprøvning af en kombineret intervention mod træthed (fatigue) (COMFI) til personer med en inflammatorisk gigtsygdom

Baggrund

For mennesker med IA er generende træthed (fatigue) et af de mest udfordrende symptomer at håndtere, og fatigue påvirker ofte alle aspekter af hverdagen. Gruppetilbud med psykologiske tilgange eller fysisk aktivitet/motion har vist sig at kunne reducere sværhedsgraden og følgevirkninger af fatigue hos mennesker med IA.

Formål:

At udvikle og teste et tilbud til at reducere sværhedsgraden og følgevirkningerne af træthed (fatigue) hos patienter med en inflammatorisk gigtsygdom (IA). Tilbuddet vil kombinere psykologiske tilgange og fysisk aktivitet (COMFI).

Metode:

Ph.d.-studiet er et internationalt studie, der involverer to hospitaler i Danmark og Sverige. Udviklingen og afprøvning af tilbuddet følger retningslinjer for komplekse interventioner. Relevante interessenter inkl. patienter og sundhedsprofessionelle, samt samarbejdspartnere fra REHPA, bliver inddraget i alle faser af projektet.

Ph.d.-studiet vil omfatte 3 delstudier:

  1. Udvikling af COMFI-tilbuddet gennem workshops og afdækning af evidens.
  2. Afprøvning af COMFI-tilbuddet gennem et studie uden kontrolgruppe.
  3. Evaluering af deltagernes oplevelse af at deltage i COMFI-tilbuddet gennem fokusgruppe interviews.