Forskningens Døgn – AI og reumatologi

ForskningensDøgn til hjemmesiden
Formidling

Forskningens Døgn – AI og reumatologi

Vi har holdt Forskningens Døgn og har holdt oplæg omkring, hvordan kunstig intelligens og robotteknologi forenes i mødet med mennesker, der har en leddegigtdiagnose.

Speciallæge og forsker Dorota Küttel holdt oplæg omkring AI og hendes kommende forskningsprojekt ARDEMON.

Projektet handler om at afklare styrker og begrænsninger af robotten ARTHUR til at opdage og overvåge sygdomsaktivitet ved opblussen i leddegigt.

Professor, forskningsleder og ledende overlæge Oliver Hendricks holdt oplæg omkring den digitale transformation på sundhedsområdet. 

Forskningsradiograf Henning P. Jakobsen gav deltagerne mulighed for en prøvescanning, og det vakte stor interesse. Flere havde hørt om ARTHUR i nyhederne.

Afslutningsvis var deltagerne på rundvisning, hvor vi stolt kunne vise vores højspecialiserede gigthospital frem.