International anerkendelse

Mock-up-GB-FINAL
Formidling

International anerkendelse

European Agency for Safety & Health at Work deler nu vores “Kære arbejdsgiver” pjece på engelsk – tryk på linket her for at læse den på deres hjemmeside. 

Pjecen er en del af deres kampagne ”Healthy Workplaces Lighten the Load”, som  fokus på forebyggelse af arbejdsrelateret muskel – og skeletbesvær.

EU-OSHA skriver, at muskel- og skeletbesvær er en af de mest udbredte arbejdsrelaterede sundhedsproblemer i Europa. Kampagnen har derfor til formål via deres hjemmeside at dele informationer af høj kvalitet om emnet, opmuntre til en integreret tilgang til håndtering af problemet og tilbyde praktiske værktøjer og løsninger, som kan være til hjælp på arbejdspladsen.

Her kommer vores pjece nu til at figurerer med link til vores hjemmeside, hvor den kan downloades og benyttes af alle som et godt eksempel på et håndgribeligt materiale, der kan være med til at gøre en forskel for mennesker, der lever med en gigtsygdom. 

EULAR (European Alliance of Associations for Rheumatology) har i sin strategi 2018-2023 blandt andre mål at sætte fokus på min ideelle arbejdsgiver. Netop fordi så mange mennesker, der er diagnosticeret med en gigtsygdom har brug for løsninger, der kan hjælpe dem med at beholde sit arbejde på trods af sygdommen. 

Læs via linket her:“My ideal employer – Work without barriers for people with rheumatic and musculoskeletal diseases”