Health literacy level and goal setting

Aktuelt forskningsprojekt

Health Literacy Level and Goal Setting

Informationer

Titel: Health literacy level and goal setting
Type: Ph.d-studie
Projektleder: Ann Bremander
Område: Rehabilitering
Start: 2020
Slut: –
Status: Aktiv

Projektansvarlig:

Lisbeth Skovly Nielsen

Interne samarbejdspartnere:

Patientforskningspartnere og klinisk personale på Dansk Gigthospital, Sønderborg og Sano, Middelfart
Forskningsenheden, Dansk Gigthospital, Sønderborg

Hovedvejleder:

Ann Bremander

Medvejledere:

Jette Primdahl
Brian Clausen, Syddansk Universitet

Gigtsygdomme kan føre til smerter, nedsat fysisk funktion og påvirket livskvalitet. Tværfaglig rehabilitering er sammen med medicinsk behandling, vigtig. Formålet med rehabilitering er at mindske konsekvenserne af gigtsygdommen og at forbedre funktion og sundhed, for at opnå så høj livskvalitet som muligt for den enkelte patient. Patientens mål for rehabiliteringsopholdet aftales i et samarbejde mellem patienten og teamet af sundhedsfaglige. Som patient er man altså aktivt involveret i at prioritere og formulere sine egne mål. En forudsætning for dette er, at man som patient er i stand til at forstå -, forholde sig kritisk til – og handle på informationer vedrørende sundhed, også kaldet sundhedskompetence (health literacy).

Formålet er at undersøge, hvordan målsætningssamtalen i begyndelsen af et rehabiliteringsophold opleves hos patienter med gigt. Et andet formål er at undersøge, om patienters sundhedskompetence har betydning for, om de på egen hånd kan fastholde og følge op på mål og aftaler efter rehabiliteringsforløbet er afsluttet.

Overordnet studie

Projektet forventes at give viden om, hvordan sundhedsfaglige i højere grad kan identificere de patienter med gigtsygdomme, som har behov for ekstra støtte, herunder støtte til aktivt at deltage i målsætningsprocessen og til at fastholde fokus på målsætning efter udskrivelse fra et rehabiliteringsforløb. På denne måde kan flere patienter få hjælp til at fastholde de gode vaner, der er i startet under rehabiliteringsforløbet.

Metode/delstudier

Ph.d.-projektet består af tre studier, som omfatter patienter, der er indlagt til et tværfagligt rehabiliteringsophold på Sano i Middelfart eller på Dansk Gigthospital i Sønderborg.

I studie 1 undersøges, ved hjælp af interviews (n=20) patienters erfaringer med at deltage i samtalen om målsætning i starten af et tværfagligt rehabiliteringsforløb.

I studie 2 undersøges det ved hjælp af spørgeskemaer (n=500), om der er sammenhæng mellem patienternes sundhedskompetence og deres opfattelse af egen deltagelse i beslutningerne omhandlende mål.

I studie 3 undersøges via telefoninterviews, hvad der er afgørende for, om patienterne får brugt det de har lært under deres rehabliteringsophold og om de får fulgt op på deres mål efter udskrivelsen (n=40).