Inselma

Aktuelt forskningsprojekt:

INSELMA

Informationer

Titel: Inselma
Type: –
Projektleder: Jette Primdahl
Område: Andet: Tværfaglig rehabilitering
Start: 2020
Slut: –
Status: Aktiv

Projektansvarlig:

Jette Primdahl

Interne samarbejdspartnere:

Ann Bremander
Oliver Hendricks

Eksterne samarbejdspartnere:

Bente Appel Esbensen, Rigshospitalet
Mikkel Østergaard, Rigshospitalet
Sofie Rud Nielsen, Rigshospitalet
Lena Andersen, patientforskningspartner
Kim Vilbæk Jensen, patientforskningspartner

Baggrund/Formål

INSELMA er en del af sygeplejeforskningsprogrammet TASEMA (Targeted SELf-MAnagement in patients with inflammatory arthritis), hvor Bente Appel Esbensen er overordnet ansvarlig.

På trods af den medicinske behandling er der stadig en gruppe med leddegigt, psoriasis gigt og rygsøjlegigt, som oplever mange gener fra deres sygdom i form af f.eks. smerter, træthed, søvnproblemer, angst, depression, at kunne bibeholde arbejdet og sociale relationer i øvrigt. De har brug for tværfaglig støtte og de har brug for hjælp til at koordinere den støtte, de tilbydes fra det tværfaglige team og primær sektor.

Formålet med INSELMA er derfor at udvikle og afprøve en sygeplejekoordineret tværfagligt rehabiliteringstilbud på tværs af primær og sekundær sektor mhp. at støtte evnen til self-management hos patienter med inflammatoriske gigtsygdomme og betydelige gener fra deres sygdom. INSELMA består af følgende delstudier:

Metode/gennemførelse

  1. Udvikling af et tilbud, hvor erfarne reumatologiske sygeplejersker tager udgangspunkt i den enkelte patients behov og støtter evnen til at håndtere livet med en kronisk gigtsygdom og de udfordringer gigten giver i hverdagen. Sygeplejersken hjælper patienten med at koordinere tilbud fra såvel det tværfaglige team og primær sektor.
  2. Afprøvning af det udviklede tilbud på såvel Dansk Gigthospital som Rigshospitalet-Glostrup.
  3. Kvalitativ evaluering af, hvordan patienterne og personalet, der har deltaget i afprøvningen af tilbuddet har oplevet det.
  4. En afprøvning i et randomiseret studie på de to hospitaler af et justeret tilbud på baggrund af erfaringerne fra afprøvningen.
  5. Sundhedsøkonomisk evaluering på baggrund af data fra det randomiserede studie.