Sammenhængende rehabilitering på tværs af professioner og sektorer

Aktuelt forskningsprojekt:

Sammenhængende rehabilitering på tværs af professioner og sektorer

Informationer

Titel: Sammenhængende rehabilitering på tværs af professioner og sektorer
Type: –
Projektleder: Jette Primdahl
Område: Rehabilitering
Start: 2018
Slut: 2021
Status: –

Projektansvarlig:

Helle Feddersen, UC-Syd

Projektdeltagere:

Jette Primdahl
Jens Søndergaard
Lena Andersen
Bettina Mølgaard

Den rehabilitering, der iværksættes på tværs af sektorer for patienter med kroniske sygdomme, opleves ofte ikke som koordineret og sammenhængende. Dette projekt har fokus på at undersøge, hvordan rehabiliteringen for patienter med inflammatoriske gigtsygdomme er organiseret og koordineret på tværs af instanser og sektorer og hvad der kan virke fremmende og hæmmende for at skabe sammenhæng i deres forløb.

Projektet tager udgangspunkt i den specialiserede rehabilitering, der foregår under indlæggelse på Dansk Gigthospital samt den koordinering, som foregår på tværs af sektorer i forbindelse med henvisning, visitation og udskrivelse af patienterne. Projektet er organiseret som tre tidsmæssigt overlappende delstudier.

1) Patienternes fortællinger om, hvordan de håndterer deres sygdom samt hvad der har betydning for, om der skabes meningsfuld sammenhæng i deres rehabiliteringsforløb eller ej.

2) Interviews med sundhedsprofessionelle, som er udvalgt som vigtige af de patienter, der indgår i delstudie 1, om deres arbejde med at skabe sammenhæng i patienternes forløb.

3) Analyse af de dokumenter, der henvises til og som produceres gennem forløbet, med henblik på at undersøge deres betydning for, om der skabes sammenhæng eller ej. Første artikel indsendt, anden artikel under udarbejdelse.