WORK-ON

Informationer

Titel: Work-On
Type: Ph.d-studie
Projektleder: Jette Primdahl
Område: Arbejdsliv, Rehabilitering
Start: 2019
Slut: –
Status: Aktiv

Projektansvarlig:

Christina Merete Tvede Madsen

Patientforskningspartnere:

Susanne Wogensen
Kamma Friedrichsen
Annette Kristoffersen
+ Klinisk personale på Dansk Gigthospital

Eksterne samarbejdspartnere:

Sydvestjysk Sygehus
Syddansk Universitet

Medvejledere:

Jette Primdahl

Hovedvejleder:

Ann Bremander
Jeanette Reffstrup Christensen

Arbejdsrehabilitering til mennesker med inflammatorisk gigt (ph.d. studie)

Projektet har til formål at udvikle og afprøve et nyt tilbud om arbejdsrettet rehabilitering, der fokuserer på at øge arbejdsevne og livskvalitet samt nedsætte sygefravær hos personer med en inflammatorisk gigtsygdom.

Studiet/delstudier

Delstudie 1: Afdække patienternes ønsker til form og indhold af arbejdsrettet rehabilitering, der fokusere på at fastholde personer med en inflammatorisk gigtsygdom i arbejde.

Delstudie 2: Afdække fagprofessionelles viden og erfaringer med arbejdsrettede problemstillinger, der kan være relevante for personer med inflammatorisk gigt, mhp. at udvikle et ambulant arbejdsrettet rehabiliteringstilbud.

Delstudie 3: Udvikling og afprøvning af det arbejdsrettede rehabiliteringstilbud

Metoder:

Delstudie 1: Interviewstudie

Delstudie 2: Interviewstudie

Delstudie 3: Udvikling af tilbuddet ved hjælp af data fra delstudie 1 og 2, feedback fra patienter og fagprofessionelle og afholdelse af workshop. Dernæst afprøvning af det arbejdsrettede rehabiliteringstilbud på 20 patienter i et feasibility studie.