Health literacy

Informationer

Titel: The importance of health literacy level for goal setting in team rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases
Type: Ph.d. studie
Projektleder: Lisbeth Skovly Nielsen

Interne vejledere: Ann Bremander (hovedvejleder) og Jette Primdahl

Eksterne vejleder: Brian Clausen

Start: Juni 2020
Slut: Primo 2025
Status: Aktiv

The importance of health literacy level for goal setting in team rehabilitation for patients with rheumatic and musculoskeletal diseases.

Målsætning er en central del af rehabiliteringsprocessen. Fælles beslutningstagen i målsætning indebærer, at patienten er involveret i at definere egne mål. En forudsætning for denne involvering er, at kunne forstå, forholde sig kritisk til og handle på sundhedsinformation – også kaldet sundhedskompetence.

Ph.d.-projektet består af tre studier og inkluderer patienter med muskuloskeletale gigtsygdomme indlagt til tværprofessionel rehabilitering på enten Dansk Gigthospital eller på Sano Middelfart.

Studie 1 undersøger patienters oplevelser med deltagelse i målsætning forud for rehabilitering og er baseret på kvalitativ indholdsanalyse. Studie 2 er en tværsnitsundersøgelse, der har til hensigt at undersøge den mulige sammenhæng mellem patienters niveau af sundhedskompetence og deres opfattelse af deltagelse i fælles beslutningstagning under målsætning. Formålet med studie 3, er at identificere og beskrive profiler for sundhedskompetence hos patienter med gigtsygdomme.

Med resultaterne fra de tre delstudier forventer vi at få indsigt i sundhedskompetence blandt patienter med muskuloskeletale gigtsygdomme. Herunder hvilke patienter der har behov for ekstra støtte i forbindelse med beslutningstagen og målsætning og hvordan sundhedsprofessionelle konkret kan yde denne støtte.