Hospitaler

Aktuelle tilbud
til hospitaler

Vi ønsker at dele viden om gigtsygdomme med jer ude på hospitalerne.

Fyraftensmøder

Fyraftensmøde 1
Oplæg om gigt og familieplanlægning

Et spændende oplæg, der giver jer viden om den nyeste forskning inden for gigt og familieplanlægning.
Oplægget kan foregå hos jer eller virtuelt.


Startdato

Efterår 2023

Fyraftensmøde 2
Komorbiditeter

Patienter med kroniske, inflammatoriske gigtsygdomme har øget risiko for en række komorbiditeter, især hjerte-kar-sygdomme, infektioner, depression, bestemte typer cancer og knogleskørhed.

Startdato

Efterår 2023

Vi deler viden med jer

Viden, brochurer og pjecer​

Her finder I viden, brochurer og pjecer omkring gigt og rehabilitering. Her finder I serien af pjecer som Center for Viden om Gigt har udviklet samt Hvidbogen om rehabilitering.
Vi deler viden med jer om inflammatoriske gigtsygdomme.

Startdato

Løbende