HYPATIA

Informationer

Titel: HYPATIA
Type: RCT
Projektleder: Karen Schreiber
Område: Familieplanlæging, graviditet
Start: –
Slut: –
Status: Aktiv

Projektansvarlig:

Karen Schreiber

Interne projektdeltagere:

Christine Graversgaard
Berit Fabricius Petersen

Aktuelt forskningsprojekt HYPATIA

Studiet er et internationalt randomiseret interventionsstudie der har til formål at finde d af om hydroxyklorokin (HCQ, handelsnavn: Plaquenil) i tillæg til den nuværende standard behandling hos gravide med antifosfolipid antistoffer forbedrer graviditets udfald.

HYPATIA-studiet

HYPATIA-forsøget har deltagelse af forskere og forskningsmiljøer fra en række europæiske lande og er det første randomiserede kontrollerede studie, der belyser effekten af ​​brug af HCQ under graviditet hos kvinder med antifosfolipid antistoffer. Viser anvendelsen af HCQ som supplement til den eksisterende behandling med hjertemagnyl og heparin positive resultater, vil kvinder (og deres børn) ikke blot i Danmark men verden over kunne få gavn af HYPATIA-studiet.

Kvinder med antifosfolipid antistoffer og antifosfolipid syndrom oplever aborter fra tidligt i første trimester, og derfor vil behandling med HCQ blive påbegyndt inden befrugtningen sker. HYPATIA-studiet vil inkludere 400 kvinder, hvoraf de 328 af dem skal opnå en graviditet. Dette er beregnet med udgangspunkt i den forudgående retrospektive kliniske undersøgelse af gravide kvinder med SLE og antifosfolipid antidstoffer.  Medicinen indtages dagligt fra indtræden i studiet, gennem hele graviditeten og til barnet er født. Kontrolgruppen får placebo tilsvarende. Behandlingsperioden er sat til maksimum 12 måneder i tilfælde af, at en kvinde ikke opnår den ønskede graviditet. Projektdeltagerne ses hver 3. måned inden graviditet, under graviditeten en gang pr. trimester samt en gang højst 6 uger efter fødsel. Ved hver kontrol tages der blodprøver, og en del af de kvinder, som har født, bliver anmodet om at donere væv fra deres moderkage. Blodprøver og moderkagebiospier opbevares i en forskningsbiobank.

25-30 % af deltagerne i HYPATIA rekrutteres her i landet. Det vil ske blandt patienter på Rigshospitalet, Hvidovre Hospital, Odense Universitetshospital, Ålborg Universitetshospital og Aarhus Universitetshospital. I England deltager Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, University College London, Royal Free Hospital London, Oxford University Hospital, Cambridge University Hospital, Liverpool University Hospital, samt Dublin University Hospital i Irland, Turin University Hospital I Italien og Calgary University Hospital I Canada.

Der er aktivt involveret patienter i forskningsplanerne, bl.a. med baggrund i jævnlige spørgsmål fra de mange kvinder med graviditetskomplikationer pga. antifosfolipid antistoffer, som forskerne møder i klinikkerne – om der er udsigt til en ny behandling af komplikationerne. Patientgrupper har også deltaget i udformningen patientinformation og er involveret i et nyhedsbrev for kvinder, der deltager i HYPATIA-studiet. Desuden omfatter projektets styregruppe en patientrepræsentant.