Julie Karstensen og forskning

Julie Karstensen

Ph.d. studerende og ergoterapeut

1. Hvad er dit forskningsområde, og hvad er den overordnede betydning af dit arbejde?

Mit forskningsområde fokuserer på livstilsvaner og screening af hjertekarsygdom hos patienter med leddegigt. Den overordnede betydning af mit arbejde ligger i at bidrage til forståelsen af kompleksiteten i at opnå en sund livsstil for personer med leddegigt.

2. Hvordan blev du inspireret til at forfølge din karriere i forskningsverdenen?

Jeg blev inspireret til at forfølge min karriere inden for forskning på grund af min interesse for sundhedsfremme og patienters livskvalitet.

At kunne udforske, dokumentere og finde løsninger på komplekse sundhedsproblemer er en stor drivkraft for mig.

3. Hvad er de største udfordringer, du har mødt som kvindelig forsker, og hvordan har du overvundet dem?

Jeg har ikke oplevet de store problemer med ligestilling i min stilling som ph.d.-studerende. En af de vigtigste ting, jeg har lært af mine kvindelige vejledere, er vigtigheden af en god work-life balance og muligheden for at kombinere en karriere som forsker med barselsorlov, børn og andre hverdagsaktiviteter. Jeg tror også, at det vigtigste budskab, jeg har til andre unge kvinder er, at det er muligt at have en karriere inden for forskning, samtidig med at man er til stede i sin familie. Det kræver blot dedikation, planlægning og gode vejledere.

4. Hvad er dit mest betydningsfulde forskningsresultat eller opdagelse, og hvorfor?

Mit mest betydningsfulde forskningsresultat er resultaterne fra mit første studie i min ph.d., hvor vi undersøgte antallet usunde livstilvaner hos patienter med leddegigt.

Jeg håber i fremtiden, at vi kan anvende studiets resultater til at understrege vigtigheden af at fokusere på disse patienters sundhed.

Vejledning og støtte til patienterne til at lave livstilsændringer er vigtigt for deres overordnede helbred.

5. Hvordan kan vi inspirere flere kvinder til at vælge STEM-fag (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)?

Vi kan inspirere flere kvinder til at vælge STEM-fag ved at tilbyde rollemodeller og mentorstøtte, fremme inkluderende og støttende miljøer ude på uddannelsesinstitutionerne og arbejdspladserne, ved at øge bevidstheden om de mange spændende muligheder og karriereveje inden for STEM-fagene.