Karen Schreiber og forskning

Karen Schreiber

Ph.d., speciallæge, lektor og associeret professor

1. Hvad er dit forskningsområde, og hvad er den overordnede betydning af dit arbejde?

Mit arbejde har det overordnede formål at sikre, at patienter med gigtsygdomme kan få børn på lige fod med alle andre mennesker. Det gælder både kvindelige gigtpatienter, men i høj grad også mænd.

2. Hvordan blev du inspireret til at forfølge din karriere i forskningsverdenen?

Min største inspiration er min nysgerrighed. Jeg har læst medicin for at ‘læse’ og lære om faget medicin, og det gik i virkeligheden relativt sent op for mig (mens jeg var midtvejs på medicinstudiet i Aarhus), at jeg ender som læge. 

Jeg har altid været fascineret af at forstå komplekse sammenhænge i kroppen. Det var derfor aldrig et spørgsmål om jeg skulle forske, mere hvordan jeg kunne gøre det praktisk muligt. 

Jeg har været heldig at møde mentorer og mennesker, der har skrevet medicinsk historie tidlig i min karriere, som har inspireret mig dybt – og som stadig inspirerer mig i dag.

Jeg står op om morgenen, fordi jeg har en dyb overbevisning om, at jeg med mit arbejde kan gøre verdenen til et bedre sted.

3. Hvad er de største udfordringer, du har mødt som kvindelig forsker, og hvordan har du overvundet dem?

En forskerkarriere ved siden af en lægekarriere er en stor mundfuld. Det er til tider som at have to krævende fuldtidsjobs. Den største udfordring jeg har måtte overvinde er at blive ved med at forfølge mit mål på trods af udfordringer undervejs. Det har været store som små, men hvis man er indstillet på, at de kommer (i hvilken som helst form) gælder det om at finde en måde at overvinde dem. Den anden store udfordring er at overvinde ens egen tendens til at tvivle på sig selv, som jeg tænker mange kvinder kan genkende.

4. Hvordan arbejder du for at fremme ligestilling og inklusion indenfor forskning?

Jeg sørger for at inkludere mænd og kvinder i projekter, bøger eller invitationer til møder, men jeg må helt ærlig indrømme, at jeg i første omgang går efter know-how og vedkommendes baggrund og relevans vedrørende samarbejde. 

Indtil videre er jeg ikke støt på projekter, hvor det har været en udfordring. Tværtimod, nogle gange har vi brug for flere mænd.

5. Hvilke råd vil du give til unge kvinder, der ønsker at forfølge en karriere inden for forskning?

Alle unge – kvinder og mænd – der vil ind i forskningens verden for alvor skal være forberedt på at knokle lidt for det. Det er ikke et job, det slutter kl. 15:27. Man skal tør at tage nogle chancer og være åben for at gå omveje.

6. Hvad er dit mest betydningsfulde forskningsresultat eller opdagelse, og hvorfor?

Mit mest betydningsfulde forskningsresultat – tror jeg ligger i fremtiden, når vi får HYPATIA studiets resultater. 

For mig personligt er det mest betydningsfulde forskningsresultat nok, at jeg har et fantastisk netværk af inspirerende mennesker rundt omkring i verdenen.

7. Hvordan kan vi inspirere flere kvinder til at vælge STEM-fag (Science, Technology, Engineering, and Mathematics)?

Godt spørgsmål. 

Måske vise kvinder, at disse fag er en fantastisk mulighed for at hjælpe mange mennesker på global plan.