Konference

Nyt_1
Konference

Konference

Tilmeld dig årets vores konference tirsdag d. 31 oktober 2023.
Med udgangspunkt i reumatologien sætter vi fokus på sammenhæng på tværs af sektorer.

Vær med, når spændende oplægsholdere præsenterer den nyeste forskning om ledelse på tværs af sektorer, og hvordan sammenhængsudfordringer for mennesker, der lever med en gigtsygdom kan imødekommes.

Med konferencen inviterer vi til inspiration og dialog om, hvordan vi i fællesskab kan udvikle det tværgående samarbejde.

Se program og tilmeld dig allerede nu:

Konference om sammenhæng 2023 – Center for Viden om Gigt

 

Oplægsholdere

Den usynlige sygdom v. Oliver Hendricks, professor og forskningsleder v. Center for Viden om Gigt.

Sætter fokus på kompleksiteten i diagnosticering, behandling og rehabilitering af mennesker med gigt og hvilken betydningen dette har i mødet med det offentlige system.

WORK ON – arbejdsrettet rehabilitering v. Christina Tvede Madsen, ph.d. studerende og ergoterapeut v. Center for Viden om Gigt.

Christina Tvede Madsen præsenterer resultater fra sit ph.d. studie, hvor der er udviklet og afprøvet et arbejdsrettet tilbud til patienter med inflammatorisk gigt. Op mod 40 % mister deres arbejde inden for to år efter at de har fået stillet diagnosen. Det har bl.a. store økonomiske konsekvenser for den enkelte, men også for samfundet.

 

Nicolai Dupont Heidemann er direktør for forvaltningen Børn, Uddannelse og Sundhed i Sønderborg Kommune.
Derudover, repræsenterer han Sønderborg Kommune i den sønderjyske sundhedsklynge. 
I oplægget vil Nicolai Dupont Heidemann skitsere de udfordringer og muligheder man fra kommunens side ser i det tværsektorielle samarbejde. Herunder, med et fokus på den sønderjyske sundhedsklynge.

Sammenhængsproblemer og hvordan de overvindes v. Jacob Torfing, ph.d. og professor i Politik og Institutioner og forskningsleder v. Roskilde School of Governance. Med 30 års erfaring i analyse af udviklingen i den offentlige sektor, stiller Jacob Torfing skarpt på styringen af den offentlige sektor, hvordan siloopdelingen hindrer løsningen af komplekse samfundsproblemer og hvordan vi i fremtiden overvinder sammenhængsproblemerne på tværs af sektorer med fokus på netværksstyring, ledelse af samskabelse og samarbejdsinnovation.

 

Relationel kapacitet v. Carsten Hornstrup, ph.d. og direktør i Joint Action Analytics
Med mere en 30 års erfaring i ledelses- og organisationsudvikling i offentlige organisationer, stiller Carsten Hornstrup skarpt på, hvordan tværgående ledelse og indsatser har potentiale til at skabe sammenhængende patientforløb på tværs af fagligheder og sektorer.

 

Christian Bøtcher Jacobsen er professor i sundhedsledelse ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse, Aarhus universitet, hvor han forsker og underviser i offentlig ledelse. Christian vil i oplægget dele erfaringerne om at skabe organisatorisk sammenhæng og sammenhæng for borgerne fra forskningsprojektet LEOS (Ledelse af Organisatorisk Sammenhæng – et ledertræningsforløb for ledere i regioner og kommuner).