Astrid Damgaard

Astrid Damgaard

Kontaktoplysninger

Erfaring

Forskningserfaring

2022 Akademisk ansættelse med opgaven at screene artikler for ”Socioøkonomisk statusrolle på sammenhængen mellem psykiske lidelser og dødelighed: Et systematisk review”.

2020 – Tilknyttet forskningsafdeling (Center for Viden om Gigt) på Dansk Gigthospital og Gæsteforsker, Institut for Regional Sundhedsforskning:

 1. Arbejdsrettet rehabilitering (WORK-ON). Rolle: Deltaget i interview og fokusgruppe for udvikling af intervention, samt efterfølgende kommentering af foreløbig intervention.
 2. INSELMA (Interdisciplinary Nurse-coordinated Self-Management in patients with inflammatory arthritis and substantial disease impact). Rolle: Deltaget i fokusgruppe angående udvikling af interventionen.
 3. INSELMA, Scoping Review, førsteforfatter på peer-reviewet publikation.
 4. Validering af BRAFs, under udarbejdelse.

Erfaring med udviklingsarbejde

2018 – 2021  Dansk Gigthospital:

 1. Formand for tværfaglig arbejdsgruppe for komplekse patienter med udarbejdelse af definition og instruks for håndtering af komplekse patienter.
 2. Udarbejdelse, revidering og kvalitetssikring af interne retningslinjer for fysioterapien særligt ift. hofte- og knæartrose samt reumatoid artrit.
 3. Astrid har indgået i en tværfaglig arbejdsgruppe med fokus på smerter og smertehåndtering med revidering og kvalitetssikring af interne retningslinjer.
 4. Udarbejdelse af testmanual til effektmåling til brug internt i fysioterapien, samt implementeringen af dette.
 5. Revidering og udvikling af praksis vedr. journalføring for fysioterapeuterne.

Undervisningserfaring

2018 – 2021  Dansk Gigthospital:

 1. Træning/behandling ift. individuelle patientforløb
 2. Undervisning af bassinhold og individuel bassintræning
 3. Vederlagsfri træning af patienter med rygsøjlegigt, både vand- og landtræning
 4. Planlægning og undervisning/træning af indlagte på rygsøjlegigt-hold
 5. Undervisning/træning af udefrakommende hold: Ryg-hold og almene hold.
 6. Deltaget på Lægedage, som formidler på stand for Dansk Gigthospital.

2018 – 2021  Instruktør for GOK Sønderborg: Underviser på bassinhold og skånehold i bassin

Formidlingserfaring:

Nov. 2023 – Deltaget i og vundet det sønderjyske Ph.D.-cup i Sønderborg med Ph.D.-projektet COMFI.

Aug. 2023 – 39th Scandinavian Congress of Rheumatology (SCR), København, Danmark. Poster præsentation: Self-management support needs of patients with inflammatory arthritis and the content of self-management interventions: a scoping review

Juni 2023- European Congress of Rheumatology, EULAR 2023, Milano, Italien. Poster præsentation: Self-management support needs of patients with inflammatory arthritis and the content of self-management interventions: A scoping review.

Uddannelser

2021 – 2023  Den Sundhedsfaglige Kandidatuddannelse, linje: Rehabilitering og forebyggelse, Aarhus Universitet.

Valgfag: Evalueringsteorier- og metoder (5 ECTS), Spørgeskema som redskab om metode (5 ECTS) og udarbejdelse af kliniske retningslinjer i henhold til GRADE metoden (5 ECTS).

2023 – Ekstra curriculært kursus udbudt af Aarhus Universitet: Data Science for Health (7 undervisningsgange).

2015 – 2018  Fysioterapeutuddannelsen, University College Nordjylland (UCN), Aalborg.

Ansættelser

2023 – 37t forskningsassistent på Dansk Gigthospital, Sønderborg

2022 – AC-stilling ved Institut for Klinisk Medicin, Faculty of Health, Aarhus Universitet (3 måneder for at hjælpe med at screene artikler til et systematisk review for Danni Chen (Publikation: Danni Chen; Linda Ejlskov; Lisbeth Mølgaard Laustsen; Nanna Weye; Christine Leonhard Birk Sørensen; Natalie C. Momen; Julie Werenberg Dreier; Yan Zheng; Astrid Jensen Damgaard; John J. McGrath; Henrik Toft Sørensen; Oleguer Plana-Ripoll. The Role of Socioeconomic Position in the Association Between Mental Disorders and Mortality: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Psychiatry. Published online November 15, 2023. doi: https://doi.org/10.1001/jamapsychiatry.2023.4316)).

2021 – 2023 Tilkaldevikar som fysioterapeut i Region Midtjylland med tilknytning til Specialområde Hjerneskade, Hammel. (Tilknyttet rehabiliteringen og bostøtten)

2019 – 2021  Næstformand i Gigtforeningens oplysningskreds (GOK) Sønderborg.

2018 – 2021  Instruktør for GOK Sønderborg.

2018 – 2021  Fysioterapeut på Dansk Gigthospital, Sønderborg 35 t/uge.

Kompetencer

Astrid har afsluttet den sundhedsfaglige kandidat med speciale i rehabilitering og forebyggelse. Hun har kompetencer inden for udvikling, afprøvning, evaluering og implementering af komplekse interventioner. Derudover har Astrid kompetencer inden for basal statisk og STATA.

I gennem arbejdet med scoping review og systematisk review, har Astrid fået kompetencer til systematisk at udføre litteratursøgning og udvælgelse af litteratur.

Astrid er i gang med at udvikle kompetencer ift. validering af spørgeskemaer. 

 

Tillidshverv/medlemskaber