Dorota Paulina Küttel

Dorota Paulina Küttel

Kontaktoplysninger

Erfaring

Uddannet speciallæge i intern medicin og reumatologi (2015), opnået Ph.d.-grad ved Syddansk Universitet, Sundhedsvidenskabelig Fakultet (2020). Hun har forskningserfaring med kvantitative metoder herunder både eksperimentelle og observationelle studier med fokus på sammenhæng mellem patient-rapporterede outcomes og billedediagnostik. Hun har flere års klinisk erfaring som reumatolog på Dansk Gigthospital og er pt. i gang med uddannelse til fagområdespecialist inden for palliativ medicin.

Uddannelser

Tekst kommer

Ansættelser

Tekst kommer

Kompetencer

Billeddiagnostik inden for reumatologi, med fokus på ultralyd (Muskuloskeletal Ultrasound Competency Diploma in Rheumatology Level 3A) samt MRI (Oplært i Rheumatoid Arthritis MRI scoring system, RAMRIS). Desuden smertebehandling og symptomlindring.

Anvendelse af kunstig intelligens til vurdering af gigtaktivitet samt opfølgning af patienter: udvikling af nye metoder og afprøvning i klinisk praksis.

Patient-rapporteret opblussen i leddegigt og sammenhæng med røntgenundersøgelser, MR-skanninger (MR) og ultralyd (UL).

Inflammation (betændelse) påvist ved MR-skanning ved opblussen af leddegigt og relationen til selv-rapporterede og læge-vurderede ømme og hævede led.