Helle Feddersen

Helle Feddersen

Kontaktoplysninger

Erfaring

Helle Feddersen er uddannet sygeplejerske, sundhedsplejerske, kandidat i pædagogisk sociologi samt ph.d. i sundhedsvidenskab.

I hendes ph.d.-afhandling har hun undersøgt, hvordan kronisk sygdom påvirker det sociale liv i forhold til, hvordan kvinder med leddegigt håndterer dobbeltrollen som mor og arbejdstager. I den forbindelse er det ligeledes undersøgt, hvordan den ambulante samtale i sygepleje-konsultationen tilgodeser målgruppens behov for evt. samtale af disse aspekter. 

Helle forsker i hverdagslivet med kronisk sygdom og er optaget af, hvordan kronisk syge bliver mødt i velfærdsstatens institutioner af de professionelle – hvordan deres ønsker og behov for rehabilitering imødekommes. 

Aktuelt udforskes, hvad der henholdsvis hæmmer og fremmer sammenhæng i rehabiliteringsindsatsen i den forbindelse er gruppen af borgere med inflammatoriske gigtsygdomme valgt til at udgøre studiets case.

Kompetencer

Helle har mange års erfaring med undervisning i flere forskellige fagområder især på sygeplejerskeuddannelsen.