Jette Primdahl

Jette Primdahl

Professor i rehabilitering, sygeplejerske

Kontaktoplysninger

Uddannelse/erfaring

Jette Primdahl er ansat som professor i reumatologisk rehabilitering ved Dansk Gigthospital og Syddansk universitet (SDU) siden juni 2018. Før det var Jette ansat på Kong Christian X’s Gigthospital, på SDU som lektor, postdoc samt kvalitetskoordinator og patientsikkerhedsansvarlig.

Jette er oprindeligt uddannet sygeplejerske ved sygeplejeskolen i Aalborg i 1986, og har en lang klinisk erfaring fra Aalborg Universitetshospital og Sønderborg sygehus fra onkologi, neurologi, ortopædkirurgi og især i kardiologi.

Jette har videreuddannelse med Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling fra Aarhus Universitet i 2006 og Ph.d. i reumatologi fra SDU i 2011. Siden har Jette taget Universitetspædagogikum og underviser på kandidat i klinisk sygepleje og Master i Rehabilitering ved SDU og har også forskningslederkursus fra CBS, København.

I juni 2022 er hun blevet valgt som EULARs Vice President for Health Professionals. 

Jette er tilknyttet Sygehus Sønderjylland 20% af sin tid.

Uddannelser

 • 2022 – EULARs Vice President for Health Professionals
 • 2019 – Forskningsleder CBS, København
 • 2013 – Universitetspædagogikum, SDU
 • 2011 – Ph.d. i reumatologi, SDU
 • 2006 – Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Aarhus Universitet
 • 2001 – Projektledelse i evidensbaseret sygepleje, Sønderjyllands Amt
 • 1996-1997 – Filosofi, logik, mytologi og ledelse ved Rockford Universitet, Illinois, USA,, 30 ECTS
 • 1986 – Sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Aalborg

Ansættelser

 • 2018 – nu Professor i reumatologisk rehabilitering, Dansk Gigthospital og SDU
 • 2015-2018 – Lektor, Kong Christian X’s Gigthospital og SDU
 • 2012-2014 – Postdoc, Kong Christian X’s Gigthospital og SDU
 • 2011-2012 – Forskningsassistent, Kong Christian X’s Gigthospital
 • 2008-2011 – Ph.d.-studerende, Kong Christian X’s Gigthospital og SDU
 • 2005-2008 – Kvalitetskoordinator og patientsikkerhedsansvarlig, Kong Christian X’s Gigthospital
 • 2003-2005 – Projektkoordinator, projekt systematisk rygestopintervention, Sønderborg sygehus
 • 1996-1997 – Orlov, boede og læste i Rockford, Illinois, USA
 • 1998-2005 – Klinisk sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland, onkologisk afd., neurologisk afd., ortopædkirurgisk afd. og hjerte-medicinsk afdeling.

Kompetencer

Jettes forskningsområder er især forskellige aspekter af tværfaglig rehabilitering, self-management, self-efficacy, patient rapporterede outcomes (PRO), sygeplejekonsultationer og screening af risiko for hjerte-kar-sygdom. I alle årene har brugerinvolvering i forskning været en vigtig del af forskningsprocessen. 

Forskningsmetoder, som Jette især har erfaring med er individuelle interviews, fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser, tværsnitsundersøgelser, registerstudier, randomiserede studier og Complex interventions.

Jette vejleder Ph.d.-studerende, kandidatstuderende og underviser i artikelskrivning, sammenhængende forløb, screeninger og teori i rehabilitering.

Særlige kompetencer

Forskningsområder: Brugerinvolvering i forskning; tværfaglig rehabilitering, self-management, self-efficacy, patient rapporterede outcomes (PRO), sygeplejekonsultationer, screening af risiko for hjerte-kar-sygdom.

Forskningsmetoder jeg har erfaring med: Individuelle interviews, fokusgruppeinterviews, spørgeskemaundersøgelser, tværsnitsundersøgelser, registerstudier, randomiserede studier, Complex interventions.

Vejleder Ph.d.-studerende, kandidatstuderende og underviser i artikelskrivning, sammenhængende forløb samt screening.

Tillidshverv

Jette har siden 2009 siddet med i forskningsudvalget på Sygehus Sønderjylland, er udpeget medlem af bedømmelsesudvalget for Region Syddanmarks forskningspuljer og suppleant i Region Syddanmarks Videnskabsetiske komitéer. Jette er udpeget som SDUs repræsentant i den Bibliometriske gruppe inden for sygepleje, er medlem af det nationale rehabiliteringsnetværk SEVERIN, en europæisk (EULAR) arbejdsgruppe inden for arbejdsrettet rehabilitering og en arbejdsgruppe der skal udvikle anbefalinger for håndtering af fatigue.

 • 2020-2021 Deltaget i Ekspertgruppe mhp. revision af Hvidbog for rehabilitering
 • 2020- Medlem af SEVERIN, et nationalt rehabiliteringsnetværk
 • 2018- Medlem af Europæisk (EULAR) netværk ang. arbejdsrettet rehabilitering
 • 2018- Udpeget medlem af bedømmelsesudvalg for forskningsansøgninger til Region Syddanmarks forskningspuljer 1-3
 • 2018- Udpeget suppleant i Region Syddanmarks Videnskabsetiske komitéer
 • 2017- SDU’s medlem i den bibliometriske sygeplejegruppe
 • 2011- Medlem af Gigtforeningen
 • 2009- Medlem af Forskningsudvalget, Sygehus Sønderjylland
 • 2009- Medlem af DIRF (Danish Interdisciplinary Rheumatology Forum)
 • 1995- Medlem af Dansk Sygeplejeråd