Jette Primdahl

Erfaring

Jette Primdahl er ansat som professor i reumatologisk rehabilitering ved Dansk Gigthospital og Syddansk universitet (SDU) siden juni 2018. Før det har Jette været ansat på Kong Christian X’s Gigthospital og på SDU som lektor, postdoc, ph.d-studerende samt kvalitetskoordinator og patientsikkerhedsansvarlig.

Jette er oprindeligt uddannet sygeplejerske ved sygeplejeskolen i Aalborg i 1986, og har en lang klinisk erfaring fra Aalborg Universitetshospital og Sønderborg sygehus fra onkologi, neurologi, ortopædkirurgi og især fra kardiologien.

Jette har videreuddannelse med Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling fra Aarhus Universitet i 2006 og Ph.d. i reumatologi fra SDU i 2011. Siden har Jette taget Universitetspædagogikum og underviser på kandidat i klinisk sygepleje og Master i Rehabilitering ved SDU og har også forskningslederkursus fra CBS, København.

I juni 2022 er Jette valgt som EULARs Vice President for Health Professionals.

Jette er tilknyttet Sygehus Sønderjylland 20% af sin tid.

Uddannelser

 • 2019 – Forskningsleder CBS, København

  2013 – Universitetspædagogikum, SDU

  2011 – Ph.d. i reumatologi, SDU

  2006 – Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling, Aarhus Universitet

  2001 – Projektledelse i evidensbaseret sygepleje, 29,5 ECTS, Sønderjyllands Amt

  1996-1997 – Filosofi, logik, mytologi og ledelse ved Rockford Universitet, Illinois, USA, 30 ECTS

  1986 – Sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Aalborg

Ansættelser

2018 – nu     Professor i reumatologisk rehabilitering, Dansk Gigthospital og SDU

2015-2018 – Lektor, Kong Christian X’s Gigthospital og SDU

2012-2014 – Postdoc, Kong Christian X’s Gigthospital og SDU

2011-2012 – Forskningsassistent, Kong Christian X’s Gigthospital

2008-2011 – Ph.d.-studerende, Kong Christian X’s Gigthospital og SDU

2005-2008 – Kvalitetskoordinator og patientsikkerhedsansvarlig, Kong Christian X’s Gigthospital

2003-2005 – Projektkoordinator, projekt systematisk rygestopintervention, Sønderborg sygehus

1998-2005 – Klinisk sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital og Sygehus Sønderjylland, onkologisk afd., neurologisk afd., ortopædkirurgisk afd. og hjerte-medicinsk afdeling.

1996-1997 – Orlov, boede og læste i Rockford, Illinois, USA

Kompetencer

Det primære forskningsområde er interdisciplinær rehabilitering som omfatter arbejdsrettet rehabilitering, self-management, patient rapporterede outcomes, sygepleje konsultationer, screening og håndtering af hjerte-kar-risiko og fatigue. I alle årene har brugerinvolvering i forskning været et vigtigt område for hende og der involveres altid minimum to patientforskningspartnere i alle forskningsprojekter.

Forskningsmetoder, som Jette især har erfaring med er individuelle interviews, fokusgruppeinterviews, tværsnitsundersøgelser, registerstudier, validering af spørgeskemaer randomiserede studier og Complex interventions.

Jette vejleder Ph.d.-studerende, og kandidatstuderende. Hun underviser desuden i artikelskrivning, sammenhængende forløb samt screeninger.

Tillidshverv/medlemskab

Jette har fra 2009 til 2023 siddet med i Forskningsudvalget på Sygehus Sønderjylland og er udpeget medlem af bedømmelsesudvalget for Region Syddanmarks forskningspuljer og suppleant i Region Syddanmarks Videnskabsetiske komitéer. Jette er medlem af det nationale rehabiliteringsnetværk SEVERIN.

2020-2021 Deltaget i Ekspertgruppe mhp. revision af Hvidbog for rehabilitering

2020- Medlem af SEVERIN, et nationalt rehabiliteringsnetværk

2018- 2022 Medlem af Europæisk (EULAR) studiegruppe ang. arbejdsrettet rehabilitering

2018- Udpeget medlem af bedømmelsesudvalg for forskningsansøgninger til Region Syddanmarks forskningspuljer 1-3

2018- Udpeget suppleant i Region Syddanmarks Videnskabsetiske komitéer

2017- 2022 SDU’s medlem i den bibliometriske sygeplejegruppe

2011- Medlem af Gigtforeningen

2009- 2022 Medlem af Forskningsudvalget, Sygehus Sønderjylland

2009- Medlem af DIRF (Danish Interdisciplinary Rheumatology Forum)

Ekstern omtale