Oliver Hendricks

Erfaring

Siden 2019 har Oliver Hendricks været ansat som forskningsleder i Center for Viden om Gigt, professor i reumatologi og ledende overlæge ved Dansk Gigthospital og Syddansk universitet (SDU). Før det har Oliver været ansat på Kong Christian X’s Gigthospital og på SDU som lektor, postdoc, ph.d-studerende samt specialeansvarlig overlæge med ansvar for ambulatoriedrift, laboratoriet; derudover specialeansvar for sygdomsentiteter spondylartropati og psoriasisartrit.

Oliver er tyskuddannet læge fra Universitetet i Essen med studentereksamen fra 1996, men har sidenhen igennem hele sin kliniske og forskningskarriere arbejdet i Danmark. Efter sine første ansættelser på kardiologisk afdeling i hhv. Glostrup og Gentofte har Oliver gennemført sin turnus på Bornholm i årene 1997 – 1998. Oliver har en lang klinisk erfaring fra Odense Universitetshospital og Sønderborg Sygehus fra mange specialer, dog særlig reumatologi, kardiologi, anæstesi og mikrobiologi.

Oliver har erhvervet sin ph.d. i mikrobiologi fra SDU i 2007. Oliver har i sin karriere fungeret som vejleder for læger på samtlige uddannelsestrin (fra KU, intro- til hoveduddannelsesniveau). Oliver er specialeansvarlig underviser for faget reumatologi ved den nye kandidatuddannelse i Esbjerg.

I perioden 2017 – 2022 har han været medlem af Dansk Reumatologisk Selskabs (DRS) bestyrelse og er fortsat medlem af Skandinavisk Reumatologisk Selskabs (SSR) bestyrelse. Det skandinaviske reumatologiske selskabs kongres afvikles hvert andet år, i indeværende år (2023) i København. Oliver fungerer her som kongressens præsident.

Oliver er særlig interesseret i sammenhængen mellem mikrobiologien og de autoimmune sygdomme. Denne interesse har været udgangspunktet i hans indsats som rådgiver for sundhedsstyrelsen under Covid pandemien. Han er endvidere medlem af EULARs Advocacy Comitteé og det tyske mikrobiologiske Paul Ehrlich Selskab (PEG).

Uddannelser

2010 – Speciallæge i Intern Medicin: Reumatologi, Denmark

2007 – Ph.d. i mikrobiologi, SDU

1998 – Autorisation til Selvstændig virke som læge, Danmark

1989 – 1996 – Cand. med. Universitet Essen, Tyskland

1987-1989 – Jægersoldat Tysk militær Fürstenau, Tyskland

1987 – Studentereksamen Gymnasium Essen-Überruhr – Tyskland

Ansættelser

2019 – nu     Forskningsleder, professor i reumatologi, ledende overlæge; Dansk Gigthospital og SDU

2010-2020 – Lektor, specialeansvarlig overlæge; Dansk Gigthospital/ Kong Christian X’s Gigthospital og SDU

2007-2010 – Postdoc, 1. reservelæge Kong Christian X’s Gigthospital og SDU

2005-2007 – Ekstern lektor, 1. reservelæge; Kong Christian X’s Gigthospital

2003-2005 – Ph.d.-studerende, 1. reservelæge; Sygehus Sønderjylland og SDU

1998-2003 – Reservelæge og 1. reservelæge på hhv. medicinsk, anæstesiologisk og mikrobiologisk afd. Sygehus Sønderjylland

1997-1998 – Turnus på Bornholm

1996- 1997 – vikar for reservelæge kardiologisk afdeling Glostrup sygehus, Gentofte sygehus

 

Kompetencer

Olivers forskningsinteresse dækker det brede spænd fra mikrobiologisk og autoimmunologisk grundforskning til den komplekse reumatologiske behandlingsvirkelighed. Mere konkret arbejder behandling, intervention og rehabilitering ved de inflammatoriske gigtlidelser, identifikation af prognostiske markører for sygdomsaktivitet, og den danske reumatologiske biobank (DRB). Han har været involveret i alle faser af observationelle og interventionelle multicenterstudier, endvidere i planlægning og udførelse af kvalitative studier med fokus på brugerinddragelse, rehabilitering og betydning af narrativ medicin.

Oliver har erfaring fra undervisning og supervision af læger på præklinisk, klinisk og ph.d.-niveau, endvidere en mangeårig erfaring med uddannelse af sundhedsprofessionelle og patienter.

Tillidshverv/medlemskaber

Oliver har fra 2018 til 2022 været formand for såvel det danske (DRS) og det skandinaviske reumatologiske Selskab (SSR). Under Covid-19 pandemien har Oliver været reumatologisk rådgiver for sundhedsmyndighederne (SST). 

2022 –                                           Medlem af IRS Institutråd, SDU

2021-                                            Medlem af Europæisk (EULAR) Advocacy Comitteé

2018- 2022                                  Formand af Scandinavian Society for Rheumatology (SSR)

2018- 2022                                  Formand af Danish Society for Rheumatology DRS

2012-                                            Member af American Congress of Rheumatology (ACR)

2012 –                                           Medical Advisor for Foreningen for Rygsøjlegigt og M.  Bechterew

2011-                                            Medlem af Gigtforeningen

2009-                                            Medlem af det tyske Paul Ehrlich Selskab for kemoterapi (PEG)

2008 –                                          Medlem af Dansk Reumatologisk Selskab

2008- 2012                                 Medlem af Forskningsudvalget, Sygehus Sønderjylland

Ekstern omtale