COMFI – nyt forskningsprojekt

Astrid_Damgaard_Nyhed
Ph.d. afhandlinger

COMFI – nyt forskningsprojekt

COMFI – et nyt tilbud om støtte til patienter med inflammatoriske gigtsygdomme, som lider af fatigue. 

COMFI har til formål at udvikle, afprøve og evaluere en ny fatigue intervention, som kombinerer en kognitiv adfærdsmæssig tilgang og støtte til fysisk aktivitet. Studiet er et samarbejde mellem CeViG og Dansk Gigthospital samt Skåne Universitetssygehus i Lund.

Udvikling og afprøvning af det fælles tilbud gennemføres parallelt i Danmark og Sverige.

Som en del af udviklingen af interventionen gennemføres, der i alt to workshops i Danmark og to i Sverige. Her skal patientforskningspartnere, patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og forskere deltage.

Astrid fortæller: ”Det er enormt interessant, hvor meget vi har til fælles med vores naboer mod nord, når vi taler om fatigue, behov i forhold til håndtering af fatigue og indholdet i en fatigue intervention – dog er der også forskelle, som jeg er sikker på vil være med til at styrke den udviklede intervention”

Læs artiklen her