Rehabilitering

Rehabilitering

Fælles for gigtlidelser er at de alle behandles med en kombination af lægemidler og rehabilitering.

Center for Viden om Gigt vil derfor have fokus på den samlede behandling – dvs. både medicinske og rehabiliterende indsatser.

Når man taler om rehabilitering i Danmark må man erkende, at der ikke er en entydig betydning forståelse af ordet og mange borgere ved ikke hvad ordet betyder.

Center for Viden om Gigt anvender Hvidbogsdefinitionen af rehabiliteringsbegrebet (link: Læs mere i Hvidbogsdefinitionen af rehabiliteringsbegrebet i Danmark)

Hvidbogen er pt. under revision og den kommende version; Hvidbog om rehabilitering 2.0 forventes lanceret primo 2022. Center for Viden om Gigt er involveret i denne proces v. professor i reumatologisk rehabilitering Jette Primdahl. som indgår i den tværgående ekspertgruppe.

Definition:

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk.

Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Rehabilitering baseres på borgerens hele livssituation og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

Begrebet rehabilitering dækker i praksis over flere forskellige indsatser, der gennemføres i samarbejde med patienten og har til formål, at den enkelte opnår bedst mulig funktionsevne såvel fysisk, psykisk som socialt.

Hos en gigtpatient kunne rehabiliteringsindsatsen f.eks. bestå af en tværfaglig indsats i form af fysisk træning, medicinering, patientuddannelse og mestring i at håndtere smerter, træning af dagligdagsaktiviteter og afprøvning af hjælpemidler samt social støtte i forhold til at kunne fastholde arbejde.

Genoptræning omfatter træning af kroppens funktioner og træning af aktiviteter og kan enten stå alene, eller udgøre en del af en bredere rehabiliteringsindsats sammen med andre tilbud.