SPINCODE – rehabilitation

Informationer

Titel: SPINCODE – Rehabilitation
Type: Feasibility study, RCT
Projektleder: Kirsten Knak
Område: Rehabilitering, aksial spondylartrit (axSpA) (rygsøjlegigt)

Start: Forår 2024
Slut: Forår 2029
Status: Aktiv

Projektansvarlig:

Oliver Hendricks
Ann Bremander

Interne projektdeltagere:

Jette Primdahl
Georg Kröber
Alice Christiansen
Dorota Küttel
Berit Fabricius Petersen
Kirsten Frøhlich
Henning Jakobsen
Luise Ovens
Jakob Dufresne
Trine Gersling
Ann Poulsen
Joan Clausen
Conny Hansen
Torben Philipsen
Ruth Odgaard
Hjördis Nielsen

SPINCODE (SPondyloarthritis INception COhort in Southern DEnmark) – rehabilitation

Det overordnede studie SPINCODE omhandler tidlig diagnostik, behandling og rehabilitering til personer, hvor man mistænker aksial spondylartrit (axSpA). SPINCODE består af et lægefagligt studie og et tværfagligt rehabiliteringsstudie.

Baggrunden

Baggrunden for rehabiliteringsstudiet er, at personer med axSpA i den tidlige sygdomsfase oplever en tilsvarende sygdomsbyrde som personer med axSpA i den senere sygdomsfase. Tilbuddet til førstnævnte gruppe er imidlertid begrænset, selvom internationale organisationer anbefaler træning som en vigtig del af behandlingen til personer med axSpA. I Danmark tilbydes rehabilitering oftest som et indlagt tilbud, men personer med axSpA under 45 år kan have en travl hverdag med karriere og familie, hvorfor ambulant rehabilitering kan være et muligt alternativ.

Designet er et fysioterapeutisk koordineret tværfagligt ambulant rehabiliteringstilbud til personer mistænkt med axSpA. Tilbuddet består af tre individuelle konsultationer hos en fysioterapeut ved uge 6, uge 12 og uge 24 med fokus på fysisk aktivitet, rehabilitering og self-management ud fra patientens målsætning. Derudover er der mulighed for individuelle konsultationer hos en ergoterapeut, pleje eller socialrådgiver ved behov.  I starten af forløbet tilbydes patientundervisning som et gruppetilbud fordelt over to seminarer ved fysioterapeut, læge, ergoterapeut, pleje og socialrådgiver.

Der er opfølgning med målinger 6 mdr., 12 mdr. og 18 mdr. efter endt intervention.