Udredning, diagnose og behandling

Udredning, diagnose & behandling

Centret har fokus på evidensbaseret klinisk praksis, en stærk tværfagligt sammensat forskningsenhed på internationalt niveau og stærke tætte nationale og internationale samarbejder samt formidling af viden om sygdomme, udredning, behandling samt rehabilitering.

Udredning og behandling foregår i regi af Dansk Gigthospital.

De farmakologiske behandlingsstrategier udvikler sig i retning af individualiserede terapier, som tilstræbes anvendt med sigte efter den behandlingsfri remission, baseret på den skræddersyede behandling til den enkelte.

Status quo på området er at der på trods af den konstante udvikling af nye farmakologiske og kirurgiske tilbud stadig er masser af udækkede behov i behandlingen af personer med en inflammatorisk gigtsygdom.

Der er endvidere patienter med en tilsyneladende behandlingsresistent sygdom og smerter og fatigue udgør stadig store problemer for patienter med RA.

Omkring 30-40% af patienterne med en inflammatorisk gigtsygdom responderer ikke tilstrækkeligt på eller tåler ikke den medicinske behandling.

Disse patienter oplever især komplekse problemer i hverdagen i form af smerter, fatigue, fysiske funktionsnedsættelser, problemer med at deltage i sociale aktiviteter, bivirkninger til kompleks medicinsk behandling og følelsesmæssige konsekvenser og de har derfor behov for omfattende interdisciplinær støtte, dvs. rehabilitering

Fælles for de ovennævnte sygdomme er, at de alle behandles med en kombination af lægemidler og rehabilitering. Derfor vil centret have fokus på den samlede behandling – dvs. både medicinske og rehabiliterende indsatser.