Validation of BRAFs

Informationer

Titel: Validation of the Danish and Swedish versions of the Bristol Rheumatoid Arthritis Fatigue Multi-Dimensional Questionnaire (BRAF-MDQ) and BRAF Numerical Rating Scale version 2 (NRSv2) (BRAFs) for patients with Spondyloarthritis (PsA or axSpA).
Type: Valideringsstudie
Projektleder:
Astrid Jensen Damgaard
Område: –
Start: September 2023
Slut: Forventes afsluttet sommeren 2024
Status: Aktiv

Projektansvarlig:

Jette Primdahl 

Interne projektdeltagere:

Kirsten Knak
Ann Bremander
Emma Dures

Eksterne samarbejdspartnere:

Elisabeth Mogard (Sverige)
Elisabet Lindqvist (Sverige)

Patient forskningspartnere:

John Graversgaard
Henrik Krarup

Validation of the Danish and Swedish versions of BRAFs for patients with Spondyloarthritis (PsA or axSpA).

Baggrund

For mennesker med IA er generende træthed (fatigue) et af de mest udfordrende symptomer at håndtere, og det påvirker ofte alle aspekter af hverdagen. Træthed måles oftest gennem spørgeskemaer. Der er udviklet et spørgeskemaer vedrørende træthed hos patienter med reumatoid artrit, som kan måle forskellige dimensioner af træthed (Bristol Rheumatoid Arthritis Fatigue questionnaires (BRAFs)). De danske og svenske versioner af BRAFs er blevet valideret for patienter med reumatoid artrit i Danmark og Sverige. Det er endnu ikke undersøgt om BRAFs kan anvendes til patienter med psoriasisgigt og axial spondylartropati selv om disse patienter kan opleve en tilsvarende træthed.

Formål:

At teste om BRAFsogså kan anvendes hos patienter med PsA og SpA.

Metode:

Den danske og svenske version af BRAFs vil blive testet i et tværsnitsstudie med patienter med psoriasisgigt og axial spondylartropati tilknyttet Dansk Gigthospital og Skåne Universitetshospital, Lund, Sverige. Vi vil undersøge spørgeskemaernes validitet og pålidelighed (reliabilitet). Vi forventer at skulle inkludere 225 patienter fra hvert af de 2 lande.

Alle patienter vil modtage spørgeskemaer elektronisk af 2 omgange gennem RedCap.