Viden til fysioterapeuter

Viden til fysioterapeuter

SPINCODE er et forskningsprojekt i Center for Viden om Gigt på Dansk Gigthospital, der starter i 2024. 

Det består af et lægefagligt tilbud og et rehabiliteringstilbud. 

Forskningsprojekt - SPINCODE

Personer mistænkt for at have aksial spondylartrit (rygsøjlegigt) inkluderes i projekt SPINCODE. Det overordnede formål med projektet er at forbedre diagnostik, behandling og rehabilitering til personer med aksial spondylartrit.

Rehabiliteringen tilbydes som et ambulant forløb i 6 måneder. En fysioterapeut er koordinator og har mulighed for at inddrage andre fagpersoner (ergoterapeut, pleje og/eller socialrådgiver) efter behov. Rådgivningen har fokus på fysisk aktivitet samt self-management med udgangspunkt i projektdeltagerens målsætning. Der er fokus på at skabe sammenhæng mellem hospitalets tilbud og personens nærområde. Hvis en projektdeltager går hos en privatpraktiserende fysioterapeut har denne fysioterapeut mulighed for online sparring fra fysioterapeuter på Dansk Gigthospital relateret til projektdeltageren.

Power Point præsentationer

Læge og ph.d. studerende Georg Kröber fortæller her om rygsøjlegigt.

Fysioterapeutiske undersøgelse til personer med rygsøljegigt eller hvor man mistænker

Forskningsmæssig opdatering af træning til personer med inflammatorisk gigt (de første 30 min.) samt patientudannelse og smertebehandling til patienter med inflammatoriske gigtsygdomme (efter 32 min.)