WORK-ON RCT

Informationer

Titel: WORK-ON RCT
Type: Postdoc
Projektleder: Christina Tvede Madsen
Område: Arbejdsrettet rehabilitering
Start: Marts 2024
Slut: September 2027
Status: Aktiv

Projektansvarlig:

Jette Primdahl

Interne projektdeltagere:

Ergoterapeuter:
Ruth Odgaard
Anette Berg Andreassen
Lise Lotte Ankersen

Socialrådgiver:
Hjördis Nielsen

Sygeplejersker:
Linda Eggen
Susanne Mortensen

Fysioterapeuter:
Diana Maecker
Plehn Lauritzen

Forskningssygeplejerske:
Berit Fabricius Petersen

Eksterne samarbejdspartnere:

PhD, Assosiate professor, Jeanette Reffstrup Christensen

Internationale samarbejdspartnere:

Professor Yeliz Prior, University of Salford

WORK-ON – arbejdsrettet rehabilitering til mennesker med inflammatorisk gigt

Baggrund

I Danmark har ca. 50.000 leddegigt og ca. 30.000 har psoriasisgigt eller rygsøjlegigt. Ca. 20-30% tåler ikke den medicinske behandling eller har ikke tilstrækkelig effekt af behandlingen. Selv om der hele tiden udvikles nye typer medicin, lever mange mennesker med gener i form af smerter, træthed, nedsat bevægelighed samt psykiske og sociale belastninger i hverdagen. Sygdommene har store økonomiske konsekvenser både for den enkelte, men også for samfundet, bl.a. pga. nedsat arbejdsevne og øget sygefravær. Knap 40% mister deres arbejde de første år efter at have fået diagnosen. Tilpasninger og fleksible løsninger på arbejdet har vist sig at have betydning for at kunne blive i arbejde. Der mangler dog studier, der afprøver nye tilbud med fokus på at øge arbejdsevne og nedsætte sygefravær og tab af job. På Dansk Gigthospital har vi udviklet et nyt tilbud om arbejdsrettet rehabilitering kaldet WORK-ON. WORK-ON er afprøvet på 19 patienter og de foreløbige resultater er lovende. Formålet med dette studie er, at undersøge effekten af det justerede arbejdsrettede rehabiliteringstilbud udført i et lodtrækningsforsøg inkl. en sundhedsøkonomisk evaluering af tilbuddet, hvis studiet viser positive resultater. Projektet kan få positiv betydning for arbejdsevne og livskvalitet hos mennesker med inflammatoriske gigtsygdomme.

Metode 

Lodtrækningsforsøg, hvor effekten af deltagelse i WORK-ON sammenlignes med vanlig ambulant opfølgning. Vi forventer at inkludere ca. 28 patienter i hver gruppe.

Intervention

WORK-ON forløber over 6 måneder og består af tre dele: 1) Koordinatorfunktion ved erfaren ergoterapeut, som sikrer koordinering og kommunikation mellem de involverede faggrupper og tilbud fra patientens kommune og individuel vejledning, 2) Gruppeforløb med undervisning ved socialrådgiver, fysioterapeut, ergoterapeut og sygeplejerske og 3) Individuelle konsultationer efter behov med sygeplejerske, fysioterapeut, psykolog eller socialrådgiver.