Gigt og familieplanlægning

Gigt og familieplanlægning

Karen Schreiber forsker i gigt og familieplanlægning, som både handler om før, under og efter graviditeten.
For, hvordan kan vi som sundhedsprofessionelle hjælpe de kommende forældre, hvis en eller begge forældre har en gigtsygdom og ønsker at stifte familie?
Hør forskningsleder, læge og forsker Karen Schreiber fortælle om den nyeste forskning og cases på området.

For nærmere information kontakt: Kommunikationsansvarlig
Kia Skov-Sørensen
Mail: kskovsorensen@danskgigthospital.dk Telefon: 73 65 40 16

Unge og gigt - vi deler viden

Reumatiske og autoimmune sygdomme rammer hyppigst unge mennesker. De har en præference for kvinder generelt og ses hyppigst hos kvinder i den fødedygtige alder.

Der er gjort væsentlige fremskridt i diagnosticering og behandling af disse sygdomme over de sidste mange år, og det har gjort det muligt for mange kvinder med reumatiske sygdomme at få børn.

En succesfuld graviditet kræver dog planlægning, da det er vigtigt at patienternes gigtsygdom er velbehandlet og at medicinen kan anvendes under graviditet og amning.

Et andet vigtigt aspekt er mænd med gigtsygdomme. De skal også behandles med medicin, der er kompatibel med at stifte familie.

Især for kvinder med gigtsygdomme, der ønsker en graviditet, gælder det at gigtsygdommen skal være i ro. En aktiv gigtsygdom kan påvirke gravidteten og vice versa. Der er forskellige kliniske prædiktorer, der indikerer, hvorvidt patienter ses som høj risiko graviditeter.

Opgaven for lægerne og hele det tværfaglige team er at hjælpe med at optimere chancen for en succesfuld graviditet. Derfor skal en graviditet planlægges, og kvinderne skal følges under gravidteten.

Forudsætningen for at gøre det er at informere patienterne og pårørende om familieplanlægning. Initiativet til rådgivning skal kommer fra lægerne, og det er vigtigt at familieplanlægning og rådgivning gives før graviditeten. Patientens livsplan og fertilitetsmål er udgangspunktet for diskussionen.

Jeg vil på dette fyraftensmøde give jer mere viden om, hvordan vi sammen kan gøre en forskel for de unge mennesker, der har en inflammatorisk gigtsygdom, og som ønsker at stifte familie. 

Oplægsholder

Oplæg

Karen Schreiber

Forskningsleder, associeret professor, MD, MRCP, Ph.d.

Karen er uddannelseslæge i reumatologi og lektor ved Institut for Sundhedsforskning på SDU. Hun er ligeledes tilknyttet St. Thomas’ Hospital i London, hvor hun har arbejdet en stor del af sin professionelle karriere.

Klik her for at finde flere kontaktpersoner i Center for Viden om Gigt.