Den 14. nationale rehabiliteringskonference i Danmark

Jette
Konference

Den 14. nationale rehabiliteringskonference i Danmark

Hvor er vi på vej hen, og hvad bringer den nye definition på rehabiliteringsområdet med sig? Intensionerne er gode, men der bliver stadig stillet spørgsmål til rehabilitering. På konferencen drøftede vi den nye definition, og hvordan mennesker, der har behov for rehabilitering skal opleve, at den indsats de får er koordineret og sammenhængende og tager udgangspunkt i den enkeltes livsituation.

Vores professor i rehabilitering, Jette Primdahl har været medforfatter på den nye Hvidbog, og fortæller:

”Den nye Hvidbog indeholder en ny dansk definition af rehabilitering og beskrivelse af centrale elementer i definitionen. Der er i Hvidbogen fokus på at tage udgangspunkt i den enkelte persons værdier, håb og drømme og større fokus på også at arbejde med personens psyko-sociale behov, så rehabilitering ikke kun opfattes som ”genoptræning”. Der er også fokus på vigtigheden af at samarbejde med de pårørende og på behovet for sammenhængende forløb på tværs af sektorer og velfærdsområder”.