Specialiseret rehabilitering

Rehabilitering på specialiseret niveau

Dansk Gigthospital er det eneste danske hospital, som modtager gigtpatienter, der henvises til indlæggelse til rehabilitering på specialiseret niveau.

Patienterne er kendetegnede ved at de har komplicerede, omfattende, sjældne og/eller alvorlige funktionsevnenedsættelser af væsentlig betydning for flere livsområder.

De har behov for både genoptræningsindsatser og andre rehabiliteringsindsatser, som varetages af autoriserede sundhedspersoner og andre fagpersoner med specialiserede kompetencer inden for deres fagområde og med særlige krav til tilrettelæggelse af helhedsorienterede forløb, timing og organisering.